Oblicz ile CO2 powstanie po spaleniu 24 ton węgla (równanie zachodzącej reakcji: C + O2 = CO2)

Oblicz ile CO2 powstanie po spaleniu 24 ton węgla (równanie zachodzącej reakcji: C + O2 = CO2)
Odpowiedź

C + 02 => C02 m C = 24 t = 24 000 kg = 24 000 000g M C = 12 g/mol M C02 = 44 g/mol                                    12 g C - -------------  44g C02                        24 000 000 g C -------------- x                                x = 88000000 g = 88 t

Dodaj swoją odpowiedź