Oblicz objętość lenku siarki(VI) która powstanie w wyniku reakcji 4 g siarki z tlenem. (warunki normalne)

Oblicz objętość lenku siarki(VI) która powstanie w wyniku reakcji 4 g siarki z tlenem. (warunki normalne)
Odpowiedź

S +O2 -----> SO2 S= 32 g/mol, z zadania 4g SO2= 22,4 dm3 S ---------------> SO2 32 g/mol ------> 22,4dm3 4g --------------> x x=2,8 dm3 siarki

Dodaj swoją odpowiedź