Język polski

Język polski

Części zdania z przykładami

1. Orzeczenie (Co robi? Co się z nim dzieje?):
- czasownikowe - jest wyrażone formą osobową czasownika lub formą nieosobową zakończoną na -no lub -to,
np.Napiszesz to jutro. Zebranie zakończono o jedenastej.
- imienne - s...

Język polski

Jan Kochanowski - kalendarium

1530 r. - przybliżona data narodzin Jana Kochanowskiego; jego ojcem był Piotr Kochanowski herbu Korwin, a matką Anna, córka Jakuba Białaczowskiego herbu Odrowąż z Dąbrówki Podlężnej

1544–51 r. - nauka w Akademii Krakowskiej

Język polski

Poeta jest medium współczesnych czasów

Czym jest piękno? Zdaniem Platona – greckiego filozofa, ucznia Sokratesa, pięknym można nazwać coś wtedy, gdy jest dobre i prawdziwe.

Umberto Eco w „Historii piękna” porusza ten problem, zastanawia się nad możliwościami kreac...

Język polski

Autocharakterystyka napisana w trzeciej osobie

Kamil Syguda to czter­na­sto­letni miesz­ka­niec Psar. Wczoraj roz­po­czął naukę w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Psa­rach, gdzie jako przedmioty roz­sze­rzone wybrał bio­lo­gię, mate­ma­tykę oraz język angiel­ski. Kamil...

Język polski

Mały Książę - Historie

Dawno temu, pewien lotnik musiał wylądować awaryjnie na Saharze. Podczas naprawy swojego samolotu napotkał młodego chłopca. Był bardzo tajemniczy, miał szczupłą sylwetkę i bujne jasne włosy.
- Narysuj mi owieczkę – powiedział c...

Język polski

Analiza i interpretacja wybranych opisów przyrody z "Pana Tadeusza"

Adam Mickiewicz zawarł w poemacie epickim „Panu Tadeuszu” wiele opisów przyrody, które mogą zachwycać również współczesnego czytelnika. Poeta opisuje w nim naturę w sposób nietuzinkowy, wyjątkowo barwny oraz plastyczny. Opisy natury ...

Język polski

Opis Ani z Zielonego Wzgórza, czy bym się z nią zaprzyjaźnił?

Opis Ani
Ania jest główną bohaterką w serii książek „Ania z Zielonego Wzgórza” napisaną przez Lucy Maud Montgomery.

Ania miała rude długie włosy i oczy o kolorze zielonoszarym. Uważała, że jest brzydka, chociaż...

Język polski

Kim mógłby być współczesny Prometeusz?

W wielu mitach utrwalone zostały wzory ludzkich postaw i zachowań. Mitologiczni bohaterowie i ich czyny, pod którymi kryją się uczucia i pragnienia symbolizują wiele cech pozytywnych i negatywnych. W mitologii wiele jest postaci godnych naśla...

Język polski

Opis wyspy Robinsona Crusoe.

Z początku droga szła bardzo ciężko, miejscami las był nadzwyczajnie gęsty, a liany i inne powojowate rośliny tak drogę tamowały, że trzeba było je nożem przecinać. Lecz z wolna las począł się przerzedzać i wydobyłem się na równi...

Język polski

Streszczenie "Ten obcy".

Przyjaciele zastali Zenka pod leszczyną. Zaczęli prowadzić z nim dialog. Dowiedzieli się od niego, że przyjechał autostopem. Zenek miał przebitą nogę szkłem. Dzieci zaproponowały mu wizytę u doktora Zalewskiego. Obcy tego nie zaakceptowa...

Język polski

List otwarty

Drodzy mieszkańcy!
W naszym mieście coraz więcej osób jest przeziębionych lub chorych na grypę.Powodem takich zjawisk jest:
-brak odpowiedzialnosći za własne zdrowie;
-lekceważenie terminów szczepionek;
-nie odpowiedni ubi...

Język polski

Streszczenie "Alchemika" Paula Coelho.

Książka pod tytułem ? Alchemik? ma 209 stron, oto jej streszczenie:
Cała historia opiera się na losach i przygodach chłopca, Anglika o imieniu Santiago, był on pasterzem i kochał swój zawód, posiadał wiele owiec. Pewnego dnia, gdy uda...

Język polski

Podanie o ułaskawienie Antygony

Teby, 27.04.59 rok
Lud Teb


Podanie z prośbą o ułaskawienie Antygony


Wielki, potężny i sprawiedliwy Kreonie!


My – poddani Tobie, zamieszkujący nasze rodzinne miasto Teby, prosimy Ciebie, o zlitowa...

Język polski

Wizja końcowej sceny "Nie-Boskiej komedii".

Objaśnij wizję w końcowej Scenie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasickiego, jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie

„Nie-Boska Komedia” Zygmunta Krasickiego jest dramatem nawiązującym do „Boskiej Komedii” Dantego, uk...

Język polski

Streszczenie "Kamizelki" Bolesława Prusa.

Nowela „Kamizelka” opowiada o historii narratora, opowiadanej przez niego samego. Główny bohater popada w ciężką chorobę i kiedy w końcu to zauważa, postanawia sprawdzić, czy aby i jego żona jest tego samego zdania co on. Jak się pó...

Język polski

Charakterystyka Wielkiej Gilly.

Chciałabym opisać wam Gilly. Jest bohaterką powieści Katherine Paterson ,,Wielka Gilly”. Naprawdę nazywała się Galadriel Hopkins. Miała jedenaście lat. Była sierotą, wychowywała się w domach zastępczych. Jej opiekunką była pani Tro...

Język polski

"Antygona" streszczenie.

Antygona (streszczenie + notatki)
Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowan...

Język polski

Cierpienia młodego Wertera jako prezentacja uczuć bohatera romantycznego.

Utwór ?Cierpienia młodego Wertera? ma cechy powieści epistolarnej. Składa się z listów Wertera do swojego przyjaciela, przez to świat przedstawiony jest z jego punktu widzenia. Nacisk położony jest na prezentację uczuć bohatera. Listy z 1...

Język polski

Obraz Szatana w literaturze. Omów rolę tego motywu odwołując się do wybranych utworów różnych epok.


Diabeł i jego niecne uczynki to motyw popularny i często adaptowany na potrzeby artystów i filozofów. Szczególnie fascynuje tajemnica, która wiąże się z osobą władcy ciemności. W potocznym rozumieniu szatan postrzegany jest jako spr...

Język polski

Ofiary i oprawcy. Przedstaw ich portrety na podstawie analizy fragmentu "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. Wykorzystaj znajomość innych opowiadań pisarza.

Rozwinięcie tematu

1.Informacje wstępne (0-1)

Analiza fragmentu

2. Czas i miejsce (0-2)
a. Obóz koncentracyjny
b. Rampa kolejowa
c. Letni, upalny dzień
3. Tematyka fragmentu. (0-1)
a. Rozładunek tr...

Język polski

Dlaczego Jarosław Iwaszkiewicz zatytułował swój utwór "Ikar" ??

Moim zdaniem Jarosław Iwaszkiewicz zatytułował swoje opowiadanie Ikar , ponieważ treść tego utworu nawiązuje do Greckiego mitu również o takim samym tytule.
Michaś podobnie jak Ikar zginął na oczach tłumu.Nikt na to zdarzenie nie z...

Język polski

Ludzie dwóch epok. Jak ocenieni zostali w "Lalce" B. Prusa - odwołaj się do przytoczonych fragmentów powieści i znajomości całego utworu.

„Lalka” Bolesława Prusa przedstawia czytelnikowi ludzi żyjących u schyłku romantyzmu i początku pozytywizmu. Jednym z ostatnich romantyków występujących książce jest stary subiekt Rzecki. Posiada on wszystkie cechy właściwe romantyko...

Język polski

Antygona - mowa obrończa

Szanowna Rado Starców Tebańskich, królu Kreonie, ludu Teb - zebraliśmy się tutaj, aby sądzić o winie Antygony, oskarżonej o sprzeciwienie się rozkazom króla Kreona. Zanim jednak Szanowna Rada uda się na naradę, pozwolę sobie podsumować...

Język polski

Małość ludzkich starań wobec potęgi bogów w oparciu o „Króla Edypa”

„Król Edyp” Sofoklesa jest tragedia antyczną, klasycznym dramatem, w którym autor doskonale obrazuje stosunek jemu współczesnych do przeznaczenia oraz wszechmocy bogów. Tytułowy bohater, mimo usilnych starań zarówno swoich jak i otoczen...

Język polski

Streszczenie "Antygony" Sofoklesa.

Treść utworu

Prologos:
akcja toczy się przed pałacem królewskim w Tebach. Antygona rozmawia z siostrą, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreona. Postanowił on mianowicie z honorami obejść się z ciałem Eteoklesa ...