różne rozumienie: bez dachu nad głową, pozbawieni rodziny, emigranci, bez celui sensu życia, bez ojczyzny.

różne rozumienie: bez dachu nad głową, pozbawieni rodziny, emigranci, bez celui sensu życia, bez ojczyzny.
Odpowiedź

bez dachu nad głową - bezdomność, nie posiadanie domu, bez schronienia, bez opieki  pozbawieni rodziny - samotni, stracenie najbliższych, bez opieki, bez bliskich, stracenie najbliższych emigranci - stały lub tymczasowy pobyt w innym państwie, wyjazd z ojczystego kraju do innego w celu osiedlenia się bez celu/ sensu życia- wykonywanie czynności bez przyczyny, obranego celu, robienie czegoś od tak sobie bez ojczyzny - bez przynależności krajowej, 

Dodaj swoją odpowiedź