Uzasadnij wyrazy zarówno półtora

Uzasadnij wyrazy zarówno półtora
Odpowiedź

zarówno -składnik spójnika złożonego zarówno ..., jak (i, też) ...komunikującego, że cechy lub stany rzeczy charakteryzowane przez dwa zdania lub składniki zdań odnoszą się do tego samego przedmiotu lub faktu, np. Artysta zarówno maluje, jak i rzeźbi. półtora- liczebnik ułamkowy oznaczający jeden i pół.Pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje półtora raza.

Dodaj swoją odpowiedź