wypisz jak najwięcej utworów literackich i dzieł sztuki w których głównym tematem jest spór rodzin

wypisz jak najwięcej utworów literackich i dzieł sztuki w których głównym tematem jest spór rodzin
Odpowiedź

"Romeo i Julia" "Zemsta"

Dodaj swoją odpowiedź