Kryzys a dewaluacja

Cześć!!

Może zdziwicie się, że temat dotyczący kryzysu znalazł się w dziale "Matematyka", chociaż właściwie do tego nie pasuje. Jest tak dlatego, że postaram się matematycznie udowodnić, dlaczego w naszym kraju pogłębia się kryzys:

Jak wiadomo wszystkim sytuacja ekonomiczna w państwie związana jest z wartością pieniądza danego państwa (w naszym przypadku ZŁOTÓWKI) oraz z szybkością dewaluacji tego pieniądza. Prześledźmy, co u nas dzieje się z każdą złotówką, która dostanie się do obiegu:

1. Jak wiedzą nawet uczniowie pierwszych klas Sz.P. złotówka składa się ze stu groszy:
1 zł = 100 gr
2. Dalej matematyka na wyższym (;-)) poziomie - klasa pierwsza Sz.P.:
1 zł = 100 gr = 10 gr x 10 gr
3. 10 gr to jedna dziesiąta złotego i znów matematyka:
1 zł = 100 gr = 10 gr x 10 gr = 1/10 zł x 1/10 zł = 1/100 zł
4. A jedna setna złotego, to po prostu jeden grosz.

Powtóżmy jeszcze raz od początku wszystkie przekształcenia:

1 zł = 100 gr = 10 gr x 10 gr = 1/10 zł x 1/10 zł = 1/100 zł = 1 gr.

Jak więc widzimy każda złotówka na rynku dość szybko "dewaluuje się", a mianowicie zamienia się w jeden grosz. Jak więc w naszym kraju ma nie być kryzysu i galopującej inflacji.

Czy w tym przeliczeniu coś jest nie tak?
Czekam na próby odpowiedzi.

Wasz Celorek

Historia

Wielki Kryzys

Wielki kryzys gospodarczy, określany też mianem wielkiej depresji, zapoczątkowany w 1929 roku był najgłębszym, jaki kiedykolwiek dotknął gospodarkę. Jego uderzenie było tak dotkliwe, gdyż było niespodziewane. Kryzys objął swym zasięgi...

Historia

Wielki kryzys ekonomiczny w Polsce (1929-1935)

Wielki kryzys ekonomiczny w latach 1929 ? 1935

1. Przesłanki kryzysu

Pierwsze oznaki kryzysu w gospodarce światowej możemy zauważyć już w 1929r. Zauważamy w tym okresie bardzo dużą dysproporcje pomiędzy popytem a podażą...

Ekonomia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady.

WYKŁAD1
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE.
Naukę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych należy traktować jako teorię ekonomii. Przedmiotem tej dyscypliny są zasady i mechanizmy rządzące tą gospodarką narodową.
W gospo...

Ekonomia

Systemy Ekonomiczne

W załącziki opis systemów ekonomicznych - wg "Współczesne Systemy Ekonomiczne" T. Kowalik

Mega systemy – wielkie rodziny systemów, różnych wariantów, odmian zarówno kapitalizmu jak socjalizmu
1. komunizm – realny socjaliz...

Pedagogika

Andragogika

Andragogika - Wykład

TEMAT: MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

Andragogika - Nauka o kształceniu i wychowaniu osób dorosłych

1. Czy grupa osób dorosłych stanowi na tyle liczne grono by się nimi zajmowa...