Podział czasu w prehistorii

Podział czasu w prehistorii

I. Epoka kamienia:
a)Okres kamienia łupanego (paleolit)
b) Okres kamienia średniego (mezolit)
c) Okres kamienia gładzonego (neolit).

II. Epoka metali:
a)Okres brązu,
b) Okres żelaza

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Podział czasu w prehistorii

Podział czasu w prehistorii

I. Epoka kamienia:
a)Okres kamienia łupanego (paleolit)
b) Okres kamienia średniego (mezolit)
c) Okres kamienia gładzonego (neolit).

II. Epoka metali:
a)Okres brązu,
b) Okre...

Stosunki międzynarodowe

Geneza i pojęcie stosunków miedzynarodowych wg Józefa Kukułki

Według Józefa Kukułki w procesie rozwoju ekonomiczno - społecznym stosunki między ludzkie w obrębie rodów, plemion, narodów czy też państw przestały być wystarczające. Nie mogły one się dalej rozwijać. To właśnie dało początek st...

Język polski

Pozytywizm - charakterystyka epoki i twórczości.

Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów do...

Język polski

Słownik terminów teatralnych

AKT
Część utworu dramatycznego lub przedstawienia teatralnego, wyodrębniona kompozycyjnie, stanowiąca pewną część tematyczną, stanowiąca pewną całość tematyczną.

AKTOR
Artysta sceniczny, osoba grająca jakąś rolę ...

Geografia

Finlandia

F I N L A N D I A

Finlandia:

• Stolica Helsinki
• Ustrój polityczny republika
• Powierzchnia 338 145 km²
• Liczba ludności 5 223 442 mln
• Jednostka monetarna euro (€)
• Języki: fiński, szwedz...