"Antygona" Sofoklesa.

Akcja Antygony:
1. nowy władca teb, kreon, pod groxbą kary śmierci zakazał chowania zwłok polinejkesa, oskarżając go o zdradę państwa i wszczęcie bratobójczej walki.
2. antygona -siostra polinejkesa, potajemnie pogrzebała zwłoki brata, gotowa ponieść surową karę.
3. hajmon - narzeczony antygony., syn kreona, wstawił się u ojca w obronie dziewczyny. Kreon pozostał neiubłagany i skazał ją na śmerć przez zamurowanie w grocie.
4. antgona popelniła samobójstwo.
5. kreon pod wpływem przepowiedni wieszcza postanowił odwołać rozkaz. Jednak okazało się, że zrozpaczony hajmon popełnił samobójstwo, a na wieść o śmierci syna zabiła się też żona kreona.
6. oszalały z rozpaczy kreon pragnął już tylko swojej śmierci.

Racje Antygony:
- jest podporządkowana prawom boskim, które nakazują pochowanie zwłok zgodnie z relgiijnym obrzędem,
- chce pochowac polinejka, bo dla niej najważniejsze są uczucia rodzinne,
- pochodzi z rodu królewskiego i uważa, że nie pochowanie brata jest hańbą,
- jest osobą konsekwentą i upartą,
- podejmuje swą decyzję rozmyślnie; zna dobrze dzieje swojejrodziny; wie, że nad rodem Labdakinów ciązy klątwa (los Edypa)

Racje Kreona:
-jest przedstawicielem praw ludzkich, praw władcy,
- chce, po bratobójczych walkach zaprowadzić ład i spokój,
- boi się być posądzony o ustępliwość i niekonsekwencję,
- pozostaje osamotniony w obliczu tragedii rodzinnej

Jak widać, każdej ze stron można przypisac osobne racje, dlatego każda z nich jest zwycięzcą i pokonanym równocześnie. Antygona traci życie, ale zwycięża moralnie - doprowadza swe zamierzenia do końca i oddaje należną część zmarłemu. Kreon wygrywa jako władca, działa jednak w strasznym zaślepieniu - ponosi klęskę jako człowiek.
Taki konflikt, w którym istnieją dwie równorzędne racje, między którymi nie sposób dokonać wyboru nazywamy konfliktem tragicznym.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Antygona" Sofoklesa - tragizm, ponadczasowość, konwencje dramatu starożytnego.

Tragedia, najstarszy gatunek dramatyczny, podobnie jak jej nazwa (tragos-kozioł, ode-pieśń) wywodzi się z obchodów ku czci Dionizosa, boga wina i odradzającej się natury. Uroczystości te były połączone z ludowymi zabawami, procesjami, prz...

Język polski

"Antygona" Sofoklesa.

Antyczna tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy Vii...

Język polski

Konwencja dramatu "Antygona" Sofoklesa.

Akcja w Antygonie rozgrywa się w ciągu jednego dnia (wszystkie wydarzenia rozpoczynają się przed wschodem słońca), bo taka była zasada starożytnej tragedii. Wydarzenia w utworze dzieją się w ciągu jednego dnia, w jednym miejscu (przed pa...

Język polski

"Antygona" Sofoklesa tragedią o ludzkich losach i postawach życia.

Antygona musi dokonać wyboru między dwoma racjami, z których obie są równoważne i sprzeczne ze sobą. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu, czuje się zobowiązana do pochowania i uczczenia zwłok brata Polinejkesa. Jeśli tego nie u...

Język polski

Recenzja spektaklu "Antygona" Sofoklesa, teatr groteska.

Ostatnio wybraliśmy się z klasą do teatru Groteska na spektakl Sofoklesa "Antygona" reżyserii Bogdana Cioska.

Sztuka opowiada o tragicznym sporze między Kreonem królem Teb, a Antygoną. Tytułowa bohaterka bez względu na sw...

Język polski

Czy miłość do rodziny może tłumaczyć nieposłuszeństwo wobec władzy? "Antygona" Sofoklesa.

Czy miłość do rodziny może tłumaczyć nieposłuszeństwo wobec władzy?
Myślę, że miłość do rodziny może tłumaczy nieposłuszeństwo wobec władzy. Postaram to wytłumaczyć w mojej pracy.
Antygona- główna bohaterka książk...