Soplicowo po bitwie.

Soplicowo zostało zdobyte. Sędzia i wszyscy mieszkańcy soplicowskiego dworu zostali uwięzieni w swych komnatach. Przed każdą z nich Hrabia ustawił straże pilnujące więźniów. Szlachta znudzona i głodna poczęła plądrować dwór, zabierając co można, co jej się tylko podobało, i czyniąc wokół wielki nieład. Wszczęto przygotowania do wielkiej uczty zajazdowców. Rozpoczęła się straszliwa rzeź zwierząt i drobiu.
Kropiciel z brzytewką kieruje się do obory. Konewka wpada do kurnika w przestraszone ptactwo. Jedna ptaki, dorodne, wyhodowane pieczołowicie, zabija od razu, inne żywcem wiąże u pasa kontusza. Próżno gęsi zrozpaczone wywijają długimi szyjami, gęsiory syczą i szczypią.
Lecz najstraszź misza jest rzeeciwędzy kurami! Młody Sak ściąga z drabinek kury. Piękne kogutki i kurki karmione przez Zosię giną tak niegodną śmiercią z rąk szaleńców. Gerwazy zaś przejmuje rolę piwniczego. Z piwnic soplicowskiego dworu szlachta toczy beczki wspaniałego wina i piwa do zamku, gdzie znajduje się kwatera Hrabiego. Rozpoczyna się uczta. Szlachta obraduje przy stołach, suto zastawionych mięsiwem i winem. Chce tę noc przepić, przejeść i prześpiewać, lecz powoli zaczyna ich zmagać sen. Aż wreszcie posnęli, tam gdzie kto siedział.
Zmęczenie zwyciężyło zwycięzców.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Soplicowo po bitwie.

Soplicowo zostało zdobyte. Sędzia i wszyscy mieszkańcy soplicowskiego dworu zostali uwięzieni w swych komnatach. Przed każdą z nich Hrabia ustawił straże pilnujące więźniów. Szlachta znudzona i głodna poczęła plądrować dwór, zabier...

Język polski

Streszczenie Pana Tadeusza z wyszczególnieniem rozdziałów

Księga I Dzień pierwszy

Gospodarstwo
Do litewskiej wsi, Soplicowo, przyjeżdża dwudziestoletni Tadeusz Soplica, który wraca z Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie ukończył studia. Młody Tadeusz zastaje zupełnie pusty dom, ora...

Język polski

"Pan Tadeusz".

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)

Dzielo bylo pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesiecy, drukiem utwór ukazal sie w Paryzu w 1834 roku. Wedlug pierwotnego zamiaru miala to byc idylla w typie "Hermana i Doroty" Goet...

Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" streszczenie księgi I.

Adam Mickiewicz

„Pan Tadeusz”

I. Streszczenie.
Księga pierwsza: „Gospodarstwo”
Na pagórku, wśród wzgórz stoi dwór szlachecki. Drewniany, ale na podmurówce. Właśnie przybywa do niego Tadeusz ze szkół w Wil...

Język polski

Różne obrazy przyrody w literaturze - sposób ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

Renesansowy antropocentryzm skupił uwagę poetów, humanistów, nie tylko na człowieku , ale też na świecie otaczającym go. Bogactwo świata akcentuje niejednokrotnie w swojej poezji Jan Kochanowski
Pieśń XXV z księgi wtórej – ‘Cze...

Język polski

Świat przedstawiony w "Panu Tadeuszu" i sposoby jego kreacji.

Elementem stanowiącym tło dla wydarzeń w powieści jest przyroda. To słowo samo w sobie nie oznacza niczego nadzwyczajnego, jednak wskutek zabiegów zastosowanych przez Mickiewicza staje się ono narzędziem przenoszącym czytelnika w wyimaginow...