Curriculum Vitae CV przykładCURRICULUM VITAE
DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko: Marek Kowalski
Adres: ul. Kwiatowa 25
21-500 Biała podlaska
Telefon domowy: 0-83 344-28-36
Data urodzenia: 25 grudnia 1976 r.
Stan cywilny: kawaler

WYKSZTAŁCENIE

2000 - 2002 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ
1995 - 2000 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
kierunek – psychologia kliniczna
1991- 1995 I Liceum Ogólnokształcące J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

ZATRUDNIENIE

2001 - obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
- psycholog
2000 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej - stażysta

DODATKOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
• Bardzo dobra znajomość programów komputerowych - Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Access, Photo Corel itp
• Prawo jazdy kategorii A, B i T
• Znajomość języka niemieckiego – dobra w mowie, słaba w piśmie
• Ukończony kurs „Obróbka grafiki cyfrowej”

ZAINTERESOWANIA

Grafika komputerowa, fotografia, literatura, podróże, muzyka poważna.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883).

W ZAŁĄCZNIKU ZNAJDUJE SIĘ ORYGINAŁ PRACY

Dodaj swoją odpowiedź
Podstawy przedsiębiorczości

Curriculum Vitae (CV)

Przykład CV (((;...

Zarządzanie

Rozmowa kwalifikacyjna

DRZWI DO SUKCESU

Pierwszym etapem selekcji kandydatów starających się o pracę jest analiza ich dokumentów – przede wszystkim curriclum vitae (życiorysu zawodowego) oraz listu motywacyjnego. Jeśli przedstawione w tych pismach infor...

Makroekonomia

Rekrutacja

REKRUTACJA

SPIS TREŚCI


WSTĘP ........................................................................................................4

ROZDZIAŁ I
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Krótki rys historycz...

Podstawy przedsiębiorczości

„Metody poszukiwania pracy”

Poszukiwanie pracy trzeba rozpocząć jak najwcześniej. Już przy wyborze kierunku studiów powinno się uwzględnić sytuację na rynku pracy w miejscu zamieszkania i okolicy. Wybór kierunku dalszego kształcenia powinien uwzględnić rynek pracy...

Wiedza o społeczeństwie

Program Lifelong learning.

SPIS TREŚCI

Wstęp ………………………………………………………………………………
Rozdział 1 Definicje Lifelong Learning ………………………………………………
1.1 Próba ogólnej defi...