Cechy negocjacji

Negocjator powinien być osobą wszechstronną, rozeznaną w sytuacji polityczno-gospodarczej, stosującą umiejętnie elementy dyplomacji i współpracy. Oto najpowszechniejsze cechy dobrych negocjatorów:
· Osobowość, a więc ich kultura osobista, sposób mówienia, ubiór.
· Dążenie do zrealizowania interesów
· Ustępowanie, w celu utrzymywania wzajemnych stosunków,
· Celem jest porozumienie
· Łatwość zmiany stanowiska
· Stosowanie ofert
· Odkrywanie dolnej granicy porozumienia
· Akceptowanie jednostronnej straty w imię osiągnięcia porozumienia
· Poszukiwanie jednego rozwiązania korzystnego dla strony przeciwnej
· Upieranie się przy porozumieniu
· Unikanie walki woli
· Częściowe uleganie presji
· Podtrzymywanie dobrych stosunków na przyszłość.
· Wypracowanie porozumienia tworzącego nową jakość korzystną dla obydwu stron negocjacji.
· Oddziel ludzi od problemu
· Skoncentruj się na interesach, a nie na stanowiskach
· Opracuj możliwości korzystne dla obu stron
· Upieraj się przy stosowaniu obiektywnych kryteriów
· Przedłużanie negocjacji w sytuacji, gdy widzimy zmęczenie osoby.
· Uświadomienie drugiej stronie konsekwencji braku porozumienia lub pokazanie jakie konsekwencje negatywne będzie miało przyjęcie danego porozumienia dla obydwu stron.
· Pełne zaufanie

Dodaj swoją odpowiedź
Negocjacje

Merytoryczne przygotowanie do negocjacji

SPIS TREŚCI

1. CEL NEGOCJACJI 2
2. WYBÓR MIEJSCA 4
2.1. U siebie 4
2.2. U partnera 6
2.3. Miejsce neutralne 7
2.4. Bez wyznaczania miejsca 7
3. JAKI CZAS? 8
3.1. Czas miejscowy 8
3.2. Czas własnego kraju 9...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Etapy negocjacji

NEGOCJACJE

1.CO TO SĄ NEGOCJACJE?

-V.F.Birkenbihl definiuje iż:
Negocjacje to każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska w danej sprawie,czyli porozumienie się.
Jak również taka rozmowa,w któ...

Negocjacje

Sztuka negocjacji


SZTUKA NEGOCJACJI

W działalności gospodarczej pomiędzy współdziałającymi podmiotami powinna dominować współpraca. Tymczasem często w trakcie załatwiania spraw dochodzi do nieporozumień i konfliktów wynikających z nieumie...

Negocjacje

Istota i cel negocjacji: ściaga

• Istota i pojęcie rokowania, pertraktacje, targowanie się (warunki transakcji ustalane są w drodze przetargu).

• Negocjacje są możliwe, gdy istnieje płaszczyzna porozumienie (występują jednocześnie warunki możliwe do zaakcept...

Podstawy przedsiębiorczości

ZADANIE DOMOWE Opisz umiejętnosci i cechy przydatne podczas negocjacji oraz wyjasnij pojecia mediacja o arbitraż.

ZADANIE DOMOWE Opisz umiejętnosci i cechy przydatne podczas negocjacji oraz wyjasnij pojecia mediacja o arbitraż....