Sprawozdanie

Budowa sprawozdania


- Tytuł - jakiego wydarzenia dotyczy sprawozdanie
- Nakreślenie tła ukazywanego ze zdarzenia
- gdzie, kiedy, kto, dlaczego
- przedstawienie najistotniejszych faktów w kolejności chronologicznej
- podsumowanie, ocena, refleksja

Szczegółowo: (opis dotyczy się balu)
- gdzie, kiedy odbył się (np. bal)
- kto w nim uczestniczył
- jak wyglądała (np. dekoracja sali)
- jakie były kreacje (np. sukienek)
- główne punkty balu
- kolejność zdarzeń
- ocena zabawy

Dodaj swoją odpowiedź
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe- obowiązek kończący rok obrotowy.

Ustawa o rachunkowości z 29.09.94 (Dz. U. 94, nr 121, poz. 591 ze zm.) w rozdziale 5 określa zasady sporządzania sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkow...

Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe w administracji budżetowej

Sprawozdanie finansowe to obowiązek kończący rok obrotowy. Ustawa
o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz. U. 94, nr 121, poz. 591 ze zm.)
w rozdziale 5 określa zasady sporządzania sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg ra...

Język polski

Napisz z czego składa się sprawozdanie dokładnie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Napisz z czego składa się sprawozdanie dokładnie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Język polski

DOKOŃCZ SPRAWOZDANIE: Sprawozdanie 21 października 2014r. wybrałam się z tatą na mecz piłki nożnej,który odbył się na stadionie miejskim w Białymstoku. W spotkanie wzięły udział dwie drużyny: reprezentacja Białegosotku i sportowcy z Łomży. Mecz rozp

DOKOŃCZ SPRAWOZDANIE: Sprawozdanie 21 października 2014r. wybrałam się z tatą na mecz piłki nożnej,który odbył się na stadionie miejskim w Białymstoku. W spotkanie wzięły udział dwie drużyny: reprezentacja Białegosotku i sportowcy ...

Finanse i bankowość

Sprawozdanie finansowe w przedsiębiorstwie bankowym

Bardzo trudno byłoby wyobrazić sobie w chwili obecnej funkcjonowanie rynku finansowego bez banków, które w naszym kraju stanowią istotne ogniwo systemu finansowego. Bankowość komercyjna odgrywa istotną rolę w rozwoju rynku finansowego. Bank...

Rachunkowość

Metody inwentaryzacji , sprawozdanie finansowe

Metody inwentaryzacji: SPIS Z NATURY- następuje liczenie, mierzenie, ważenie ilości danego składnika. Następnie ilość ta jest wyceniana. Terminy inwentaryzacji dla różnych składników majątku: - ostatni dzień roku obrotowego : aktywa pie...