Jak rozmawiać z pracodawcą?

1. Samoocena

Aby dokonać samooceny należy zebrać informacje o:
- kwalifikacjach (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, posiadane uprawnienia),
- umiejętnościach zawodowych,
- predyspozycjach osobowościowych,
- zainteresowaniach i preferencjach zawodowych,
- celach i wartościach związanych z pracą

Samoocena jest dokonywana na podstawie posiadanych informacji, dokumentów oraz z wykorzystaniem technik psychologicznych.

2. Przygotowanie dokumentów potrzebnych przy przyjęciu do pracy takich jak życiorys zawodowy, list motywacyjny lub podanie , kwestionariusz osobowy
Wszystkie te dokumenty powinny być starannie napisane (życiorys, list, podanie najlepiej pisać na maszynie lub w komputerowym edytorze tekstów) na dobrej jakości papierze o formacie A-4. Należy w sposób konkretny formułować zdania, sprawdzić ortografię i interpunkcję. Niezmiernie ważne jest zaznaczenie swoich osiągnięć i wykazanie entuzjazmu w stosunku do przyszłej pracy.

Życiorys zawodowy (CV)

Schemat życiorysu chronologicznego:
- Dane ogólne - imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
- Wykształcenie nazwa szkoły, uczelni, rok ukończenia,
- Historia zatrudnienia nazwy firm, okresy zatrudnienia, zajmowane stanowiska, najważniejsze obowiązki zawodowe, osiągnięcia,
- Dodatkowe kwalifikacje - posiadane uprawnienia, ukończone kursy zawodowe, znajomość języków obcych, umiejętności zawodowe: obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
- Zainteresowania, hobby,
- Referencje jeśli są wymagane to podajemy dane osób, które mogłyby ich udzielić.

List motywacyjny
Nie jest przyjęte składanie samego życiorysu, należy do niego dołączyć list przewodni (motywacyjny) lub podanie. List ma charakter bardziej spekulatywny, natomiast podanie składa się w momencie uzyskania informacji o wolnych miejscach pracy. Każde pismo zarówno list czy podanie powinno w swojej treści skłonić pracodawcę do jego przeczytania oraz zawierać prośbę o możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Schemat:
- data w prawym górnym rogu arkusza
- dane osobowe w lewym górnym rogu arkusza
- nagłówek (odbiorca podania) po prawej stronie arkusza pod datą
- tekst pisma na środku strony
- własnoręczny podpis po prawej stronie pod tekstem
- wykaz załączników po lewej stronie pod tekstem

W tekście pisma należy umieścić informację o jaką pracę się staramy i dlaczego, jakie mamy kwalifikacje ewentualnie jaki wymiar czasu pracy nas interesuje.
Kwestionariusz osobowy

Uwaga:
Należy przeczytać uważnie instrukcję, napisać na brudno odpowiedzi, wypełniać kwestionariusz czytelnie, odpowiadać konkretnie na pytania, unikać skreśleń, odpowiedzieć na wszystkie pytania, całość uważnie sprawdzić, zatrzymać kopię dla siebie.

3. Wyszukiwanie źródeł ofert pracy i sporządzanie planu działania

Źródła informacji o ofertach pracy:
- internet, serwisy ogłoszeń o prace (pracuj.pl, olx.pl)
- kontakty osobiste - powiedz o tym, że szukasz pracy rodzinie, znajomym, sąsiadom, zapytaj ich o możliwości zatrudnienia w firmach, gdzie pracują lub czy słyszeli o innych możliwościach pracy,
- wizyty u pracodawców kontaktuj się osobiście, telefonicznie z pracodawcami,
- ogłoszenia o wolnych miejscach pracy w prasie, radiu i telewizji, a także umieszczane na tablicach ogłoszeń, w witrynach sklepów,
- własna oferta, którą można złożyć bezpośrednio u pracodawcy, w prasie lub umieścić na tablicy ogłoszeń,
- korzystanie z usług pośrednictwa pracy w powiatowych urzędach pracy, prywatnych biurach pracy,
- informacje o ofertach mogą posiadać także różne organizacje społeczne tj. związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, organizacje młodzieżowe,
- artykuły na temat działalności firm, wywiady z kadrą kierowniczą,
- panorama firm.

Aby poszukiwanie pracy okazało się skuteczne należy sporządzić plan poszukiwań pracy. Dobry plan charakteryzuje się jasno wytyczonym celem oraz konkretnymi działaniami służącymi do jego realizacji.

Na początku należy:
- określić cel, czyli jakiej pracy i gdzie będziemy jej szukali
- przygotować dokumenty wymagane przy przyjęciu do pracy
- sprawdzać oferty pracy (nie tylko te, które odpowiadają dokładnie naszym wyobrażeniom) oraz sporządzić własną ofertę
- zapisywać informacje dotyczące adresów firm, telefonów, nazwisk osób z którymi rozmawialiśmy w sprawie pracy, terminów i sposobów kontaktowania się (jeżeli nie teraz to w przyszłości może nam się to przydać)
- przeprowadzać rozmowy telefoniczne w celu umówienia się na spotkanie,
- składać wizyty u pracodawców,
- być gotowy podjąć pracę od zaraz

Planujemy konkretne działania na każdy dzień, określając liczbę ofert pracy, które sprawdzimy, liczbę rozmów telefonicznych i wizyt u pracodawców.

Autoprezentacja
Wygląd zewnętrzny ma ogromny wpływ na osiągnięcie sukcesu, w tym na znalezienie pracy. Często ludzie pragną aby inni oceniali ich na podstawie ich inteligencji, kwalifikacji czy cech charakteru, a wygląd traktują jako sprawę drugorzędną. Jednak to jak wyglądamy ma przeważnie większy wpływ (szczególnie na początku) na sukces niż nasza wiedza. Aby wzbudzić zaufanie u rozmówcy należy pamiętać o wyrazie twarzy, postawie, rękach, włosach, higienie osobistej, odpowiednim ubiorze. Niezmiernie ważna jest tzw. mowa ciała i kultura osobista.

4. Rozmowa telefoniczna i kwalifikacyjna

Rozmowa telefoniczna służy:
- uzyskaniu szybkiej informacji,
- zrobieniu dobrego wrażenia na pracodawcy i umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

Wskazówki zanim zadzwonisz:
- przygotuj długopis, kartkę, ogłoszenie w sprawie, którego dzwonisz, napisz sobie nazwisko osoby z którą chcesz rozmawiać, nazwę stanowiska, o które się ubiegasz i powody, dla których chciałbyś tą pracę podjąć, pytania do pracodawcy w sprawie tej pracy,
- wybierz sprawny aparat telefoniczny, spokojne miejsce na przeprowadzenie rozmowy, jeżeli dzwonisz z automatu pamiętaj o żetonach lub karcie, w czasie rozmowy:
- nie pytaj czy jest praca,
- poproś osobę, z którą chcesz rozmawiać,
- wypowiadaj się uprzejmie i wyraźnie,
- upewnij się czy rozmawiasz z osobą o którą Ci chodzi i przedstaw się,
- powiedz jaka pracą jesteś zainteresowany i dlaczego,
- zapisuj poddane informacje,
- jeżeli masz wątpliwości upewnij się czy dobrze zrozumiałeś, usłyszałeś podaną informację,
- jeżeli okaże się, że nie jest to praca dla Ciebie zapytaj o inne możliwości,
- jeżeli nie ma wolnych miejsc pracy spróbuj mimo wszystko umówić się na spotkanie, aby porozmawiać o możliwościach pracy w przyszłości.
- na zakończenie uprzejmie podziękuj za rozmowę.

Rozmowa kwalifikacyjna to rozmowa z pracodawcą decydująca o uzyskaniu zatrudnienia. W czasie rozmowy pracodawca ma okazję poznania kandydatów do pracy. Kandydaci mają możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o stanowisku pracy i przekonania pracodawcy, że są najlepszymi kandydatami.

Przykładowe pytania pracodawców:
- Czy wykonywał pan/pani tego rodzaju pracę ?
- Dlaczego odszedł pan/pani z poprzedniego miejsca pracy ?
- Jak długo pan/pani nie pracuje ?
- Jaki jest stan pana/pani zdrowia ?
- Jakiego wynagrodzenia się pan/pani spodziewa ?
- Kiedy może pan/pani rozpocząć pracę ?
- Jakie są pana/pani mocne strony, a jakie słabości ?
- Dlaczego chce pan/pani tutaj pracować?
- Ile ma pan/pani lat ?
- Jakie urządzenia umie pan/pani obsługiwać ?
- Jaka jest pana/pani sytuacja rodzinna ?
- Czy ma pan/pani jakieś pytania ?

5. Jak radzić sobie ze stresem i przetrwać w nowej pracy
Stres jest reakcją towarzyszącą człowiekowi w ciągu całego życia może wywoływać przykre doznania lub mobilizować nas do działania. Można nawet powiedzieć, że bez stresu nie ma życia, ale gdy sytuacje stają się zbyt trudne lub nasze reakcje nieadekwatne do sytuacji to zaczynają się problemy. Każdy człowiek ma indywidualna tolerancję na stres i różne sposoby radzenia sobie w sprostaniu wymaganiom otoczenia. W czasie poszukiwania pracy jesteśmy stale narażeni na nowe, nieznane sytuacje i niepowodzenia. Warto zapoznać się z publikacjami na temat: typowych reakcji na stres, sposobów radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, metodami relaksu i koncentracji oraz informacjami kiedy stres jest szkodliwy i jakie choroby może spowodować. Niezwykle stresujący jest także pierwszy dzień w nowej pracy.

Dlatego warto pamiętać o:
- godzinie rozpoczęcia pracy,
- adresie i możliwościach dojazdu,
- odpowiednim ubraniu i wyglądzie - prezencja jest równie ważna dla zachowania pracy, co i dla jej zdobycia,
- słuchaniu poleceń, okazywaniu zainteresowania, zadawaniu pytań,
- poznaniu rozkładu budynku,
- tym, aby być miłym i uprzejmym.

Dodaj swoją odpowiedź
Psychologia

Rola doradcy zawodowego w procesie pomocowym adresowanym od osób poszukujących pracy.

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W PROCESIE POMOCOWYM ADRESOWANYM DO OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACYPROWADZĄCY:
PROF. WOJCIECH LIPIŃSKI
SPIS TREŚCI:


I. WSTĘP

II. ZJAWISKO BEZROBOCIA – ISTOTY I PRZYCZYNY PRA...

Psychologia

Stres

W szponach STRESU!

„PROBLEM zdrowotny numer I w Ameryce!”— alarmował nagłówek artykułu opublikowanego przez Amerykański Instytut Stresu. Zdaniem tej organizacji to nie rak ani AIDS stanowią największe zagrożenie zdrowia. W art...

Pedagogika

Diagnoza środowiska lokalnego w zakresie współczesnych problemów socjalnych (bezrobocie w Polsce)

Temat: Diagnoza środowiska lokalnego w zakresie współczesnych problemów socjalnych.

Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno - gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowani...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rozmowa kwalifikacyjna

SWEN 2008

?Dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej to połowa sukcesu - to stwierdzenie banalne, ale prawdziwe.?

Na początek warto jest przejrzeć miejsca w których dobrze jest szukać pracy. Do takich źródeł informacji...

Socjologia

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, cz.1


Szukanie pracy
Kiedy kończymy szkołę (liceum, technikum, studium czy studia) lub zostajemy zwolnieni z pracy, zaczynamy przeglądać ogłoszenia i rozglądać się za ofertą pracy, która najbardziej by nas satysfakcjonowała. Wówczas ...