Z głową na karabinie - opis

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Z głową na karabinie" to utwór wyrażający tragizm młodego pokolenia kolumbób, pokolenia, które musiało umierać w walce z okupantem, zamiast rozwijać się, doskonalić, spotykać z przyjaciółmi. Tragizm utworu podkreśla katastroficzna wizja przeszłości i przeczówanie nadchodzącej śmierci.
Wiersz jest wyznaniem naznaczonym głębokim żalem i smutkiem z powodu konieczności włączenia sie w bieg zdarzeń prowadzących ku śmierci.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Lektury - ściąga

ANTYK – 2000 lat p.n.e – 476 (upadek Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego)
„Biblia” – jako źródło kultury europejskiej (księga Hioba wystawionego na próbę)
„Antygona” Sofoklesa – (Antygona,Kreon,ciało Polinejkesa) wybór czy...

Język polski

Katastrofizm.

1. „Apokalipsa św. Jana” –
Apokalipsa – proroctwo, szczególne proroctwo, bo obrazujące losy świata i ludzkości, koniec istnienia i Sąd Ostateczny. Nigdy nie jest wyłożona wprost, przeciwnie – naszpikowana symbolami, tajemniczy...

Język polski

Ściąga na mature, wszystkie epoki - !!! tylko naprowadzenie !!!

Chciałem przynajmniej troche ułatwić wam życie i przygotowałem w raz w kumplem taką "małą" ściągawke, która napewno sie przyda na maturce (pod warunkiem, że wie już sie co nieco). Ta ściąga ma służyć tylko dla przypomnienia sobie d...

Język polski

Liryka

Poeci pokolenia Kolumbów
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944)
Inspirowała go przede wszystkim polska poezja romantyczna, etyka Norwida i wizjonerski typ wyobraźni Słowackiego oraz twórczość polskich katastrofistów (Miłosza, Czecho...

Język polski

Baczyński jako poeta pokolenia.

Biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest typową dla pokolenia Kolumbów.Ur. w 1921 r. w Warszawie.Zaraz po zdaniu egzaminu maturalnego wybucha II Wojna Światowa. Studiuje na tajnej polonistyce UW.Zostaje działaczem konspiracyjnym AK.W 1942r...