Buddyzm

Wszstko o buddyźmie, Buddzie, Opinia (moja), a także źródła wykorzystane do pracy.
Wszystko w załączniku (prezentacja w PowerPoint 2003)

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Buddyzm

ZARYS HISTORII BUDDYZMY:

Historyczny Budda Siakjamuni, który żył przed ponad 2500 laty, nie pozostawił bezpośrednio przez siebie spisanych nauk. Uczniowie Buddy zapisali je dopiero po jego śmierci. Historia buddyzmu opiera się zarów...

Religia

Buddyzm

Buddyzm
Buddyzm to religia powstała ok. V w. p.n.e. w północnych Indiach.
Jej założycielem i twórcą podstawowych założeń był, żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhartha Gautama, syn księcia z rodu Śakjów, władcy jedn...

Religia

Buddyzm a chrześciajństwo

W V wieku przed Chrystusem Indie przeżywały okres religijnej reformacji. Jej wynikiem było powstanie dwóch nowych religii: dżinizmu – nie posiadającego dziś większego znaczenia, i buddyzmu – liczącego obecnie pół miliarda wyznawców.<...

Religia

Buddyzm

W V wieku przed Chrystusem Indie przeżywały okres religijnej reformacji. Jej wynikiem było powstanie dwóch nowych religii: dżinizmu - nie posiadającego dziś większego znaczenia, i buddyzmu - liczącego obecnie pół miliarda wyznawców.

Religia

Buddyzm

Buddyzm


Buddyzm to jedna z wielkich religii uniwersalnych. Rozwijała się począwszy od V w. p.n.e., a jej punkt wyjścia stanowiły nauki głoszone przez Buddę Sakjamuniego. Podstawą buddyzmu są tzw. Cztery Szlachetne Prawdy, ob...

Filozofia

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm to trzy największe religie Chin i Dalekiego Wschodu. Jednakże w przeciwieństwie do buddyzmu dwie pozostałe nie stały się religiami światowymi. Swym zasięgiem obejmują w zasadzie tylko Chiny oraz obszary, na kt...