Charakterystyka Cześnika "Zemsta".

Aleksander Fredro w utworze "Zemsta" opisuje jednego z głównych bohaterów- Cześnika Raptusiewicza,który był wujem i opiekunem Klary, właścicielki połowy zamku i sąsiadem Rejenta oraz narzeczonym Podstoliny,która posiadała wielki majątek po swoim zmarłym mężu. Mieszkał ze swoja bratanicą Klarą,nad którą sprawował opiekę,lecz nie dbał wcale o jej szczęście,a pragnął wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie,o czym świadczyły jego własne słowa skierowane do Wacława :"Tobie żonka jakby nimfa,Podstolinie grochowinka, Rejentowi tęga fimfa,a mnie zemsta doskonała..." miał służących min. Papkina. Autor przedstawia nam bohatera jako starszego człowieka,kawalera,którego nekają choroby takie jak reumatyzm i pedogra.Cześnik był wysoki,dobrze zbudowany,chodził w stroju szlacheckim,nosił żupaw i kontarz.Był przepasany pasem słuckim z szabla u boku przy czytaniu nosił okulary. Charakteryzowała go raptowność i impulsywność.Potrafił się zachowywać gwałtownie i nierozważnie ,a także był osobą o nieobliczalnym temperamencie. Dobrą jego cechą była uczciwość i szczerość,potwierdzeniem tego jest sytuacja kiedy wynagrodził murarzy wyganiając ich z miejsca pracy. Był to człowiek uparty i nie chciał zgody z Rejentem.Stosował sie do wielu zasad staropolskiej gościnności.Był także nieśmiały, dowodem tego jest sytuacja kiedy wysłał Papkina, żeby poprosił o rękę Podstolinę. Cześnik Raptusiewicz to postać z pozoru antygonistyczna.Był zawzięty,uparty i zapalczywy prezentuje najgorsze cechy pieniacza.Wydaje się jednak że dzięki swej szczerości i otwartości większą sympatią czytelnika cieszy sie właśnie on.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Podstoliny "Zemsta".

Podstawowe informacje o bohaterce:

Pierwowzorem bohaterki jest najprawdopodobniej ?piękna Helena? z komedii Waltera Syn marnotrawny. Wiemy, że pochowała trzech mężów i planuje po raz czwarty wyjść za mąż. Tytuł ?podstoliny? pozos...

Język polski

Rejent i Cześnik - charakterystyka porównawcza ("Zemsta" Aleksandra Fredro).

Dzisiaj mam zamiar przedstawić Wam charakterystykę porównawczą Cześnika i Rejenta. Żeby nie było - CHARAKTERYSTYKĘ NAPISAŁEM SAM, nie ściągnąłem z żadnej strony. Dostałem 5-eczkę.

Cześnik Raptusiewicz jest dojrzałym (z wy...

Język polski

Charakterystyka Papkina "Zemsta".

Józef Papkin to najbardziej charakterystyczna postać komedii Aleksandra Fredry "Zemsta". Autor przedstawia go jako podstarzałego kawalera, szlachcica, który w przeszłości przegrał cały swój majątek. W sytuacji, gdy Papkin spisuje...

Język polski

"Zemsta" opracowanie.

Dlaczego śmieszą mnie bohaterowie \"Zemsty\" A. Fredry?

Gdyby dokonać najkrótszego streszczenia \"Zemsty\", składającego się tylko z wykazu wad i przywar, jakimi obarczeni są bohaterowie utworu, można by odnieś...

Język polski

"Zemsta" - charakterystyki Cześnika i Rejenta.

Hrabia Aleksander Fredro stworzył dla potrzeb komedii „Zemsta” dwie niezwykle barwne postacie literackie, które skupiają w sobie szeroki wachlarz ludzkich cech charakterystycznych dla Polaka-Sarmaty: Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka....