Charakterystyka Papkina "Zemsta".

Józef Papkin to najbardziej charakterystyczna postać komedii Aleksandra Fredry "Zemsta". Autor przedstawia go jako podstarzałego kawalera, szlachcica, który w przeszłości przegrał cały swój majątek. W sytuacji, gdy Papkin spisuje testament dowiadujemy się iż jest synem Jana. Fredro bardzo trafnie nadał mu nazwisko, gdyż wywodzi się ono od "papki" co wg mnie znaczy osobę o nieuformowanej i niedojrzałej osobowości. Józef ubiera się modnie, po francusku, chcąc zrobić wrażenie światowca. Nosi krótkie spodnie oraz "(...) buty okrągłe do pół łydki ...". Na głowie ma trójkątny kapelusz, a przy peruce harcopf. Przy sobie zawsze ma parę pistoletów i szpadę, którą nazwał Artemiza. Papkin to jakby dwie złożone osobowości. Pierwsza to ta, która chce pokazać światu. Kreuje się tu na szlachetnego, dzielnego rycerza i romantycznego kochanka. Te opowieści rekompensują mu smutną rzeczywistość A w niej jest kłamcą i tchórzem. Swoją odwagę demonstruje tylko wówczas, gdy zagrożenie minęło lub nie ma nikogo w pobliżu. W czasie rozmowy z Rejentem uwidaczniają się główne cechy charakteru Józefa: smochwalstwo i skłonność do przesady. Przedstawia się Milczkowi:

"(...) Jestem Papkin - lew północy
Rotmistrz sławny i kawaler..."
lub mówi o sobie:

"(...)Mądry w radzie, dzielny w boju,
Dusza wojny, wróg pokoju...".

Inną cechą Papkina jest również naiwność, uwierzył, że został otruty przez Rejenta winem, a obawy te potwierdzili, żartując, Cześnik i Dyndalski.

"(...) Umrzeć, umrzeć! Wielkie nieba!
(...) Już się z tego nie wyśliznę,
Więc testament swój ułożę,
Potem kupię wieczne łoże,
Potem pogrzeb swój zapłacę
Potem - Requiescat in place."

Pozytywną cechą Józefa jest umiejętność obycia towarzyskiego w tym pierszeństwo przyznaje mu nawet sam Cześnik. Prosi go o pomoc w oświadczynach i robi Papkina na pośrednika między nim a Rejentem. Mężczyzna w stosunku do osób, które są od niego słabsze lub zależne zachowuje się arogancko, natomiast w rozmowie z osobami zamożniejszymi, silniejszymi jest przesadnie uniżony i służalczy. Jednak nie zdaje sobie sprawy, że pozostali bohaterowie traktują go z pobłażliwością, a nawet lekceważeniem. Papkina cechowała chciwość i pazerność, mógłby zrobić wszystko byleby zdobyć złoto, czego przykładem jest rozmowa Józefa z Wacławem:

"- Ale patrz no, bratku, co to?
- Brzdęknij tylko
- Złoto?
- Złoto
- Będzie twoim
- Niech pan siada
- Ale darmo nikt nie daje
- Wielka prawda! - Cóż wypada
Abym zrobił? Gdyż zostaję
W położeniu arcyciasnym..."


Bohater komedii jest także zakochany w Klarze, bratanicy Cześnika.Dziewczyna obiecuje oddać mu swoją rękę wówczas gdy wykona on trzy określone przez nią zadania (z góry niemożliwe do spełnienia).

"(...)Posłuszeństw chcąc dać miarę
Milczeć trzeba sześć miesięcy
(...)Wytrwałości zaś dam wiarę
Gdy o chlebie i o wodzie(...)
Rok i dni sześć
(...)Zaś śmiałości - w tym sposobie
Da mi dowód, kto dać zechce
W oddalonej stąd krainie
Jadowity potwór słynie,
Najmężniejszym trwogą bywa,
Krokodylem się nazywa
Niechaj go schwyci i przystawi
Moje oko nim zabawi(...)
A kto spełni, co ja każę
Ten powiedzie przed ołtarze,
Tego tylko będę żoną..."

Józef nie zdaje sobie przy tym sprawy, że kobieta z niego kpi.

Uważam, że nagromadzenie wad Papkina tworzy z niego człowieka osobliwego. Dzięki nim jest najbardziej komiczną postacią w utworze Fredry. Jednak te ułomności powodują, iż stał się również postacią tragiczną. Okłamując społeczeństwo, okłamywał samego siebie. Nie był zdolny do żadnego wymagającego odwagi zadania. Stał się przez to maleńkim człowieczkiem, maskotką bogatszych. Wg mnie jest to specjalne wyolbrzymienie przywar społeczeństwa, prawdy moralne przekazywane przez autora są uniwersalne i ponadczasowe. Utwór uczy nas jak nie stać się naiwnym łgarzem i kłamcą. Przekazuje nam iż musimy zdobywać doświadczenie by nie stać się taką "papką". Zdawać sobie sprawę ze swoich wad, a co najważniejsze zaakceptować siebie i szanować się takim jak się jest. Pracować nad sobą i dążyć do wymarzonego ideału

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Cześnika "Zemsta".

Aleksander Fredro w utworze "Zemsta" opisuje jednego z głównych bohaterów- Cześnika Raptusiewicza,który był wujem i opiekunem Klary, właścicielki połowy zamku i sąsiadem Rejenta oraz narzeczonym Podstoliny,która posiadała wielk...

Język polski

Charakterystyka Józefa Papkina - "Zemsta".

Jedną z wielu postaci w "Zemście" jest Józef Papkin. Postanowiłam wypowiedzieć się na jego temat, ponieważ wydał mi się postacią najbardziej barwną i charakterystyczną.
Fredro wspaniale dobrał nazwisko do postaci, poniewa...

Język polski

Charakterystyka Józefa Papkina "Zemsta".

Józef Papkin
To podstarzały kawaler, który mieszkał u Cześnika i pełnił role jego powiernika. Imię jego wywodzi się od „papki” = potrawy; pieczeniarz, zubożały szlachcic, który żyje z łaski pańskiej. W komedii: postać grotes...

Język polski

Charakterystyka Józefa Papkina - "Zemsta".

Jedną z postaci drugo planowych jest Józef Papkin. Jest on podwładnym Cześnika. Zamieszkuje w jego zamku. Jest najbardziej zabawną postacią w utworze Aleksandra Fredry.
Papkin przypomina nadwornego błazna. Nosi odzież francuską. Na nog...

Język polski

Charakterystyka Papkina ("Zemsta").

Papkin w ?Zemście? Aleksandra Fredry był osobą szczególną. Pojawiał się prawie we wszystkich dramatycznych momentach.
Papkin był ubrany w krótkie spodnie ,przy boku szpada, buty okrągłe, kapelusz ,a pod pachą para pistoletów.
W...