Rejent i Cześnik - charakterystyka porównawcza ("Zemsta" Aleksandra Fredro).

Dzisiaj mam zamiar przedstawić Wam charakterystykę porównawczą Cześnika i Rejenta. Żeby nie było - CHARAKTERYSTYKĘ NAPISAŁEM SAM, nie ściągnąłem z żadnej strony. Dostałem 5-eczkę.

Cześnik Raptusiewicz jest dojrzałym (z wyglądu) mężczyzną, który pochodzi z rodu szlacheckiego. Cześnik to zawód wykonywany - polegał on na usługiwaniu królowi w czasie uczty. Rejent Milczek jest chudy i mizerny. Rejent to także tytuł - można go porównać do notariusza. Milczek jest dorobkiewiczem - jego korzenie w żadnym stopniu nie są szlacheckie.
Nazwisko Cześnika (Raptusiewicz) nasuwa na myśl słowo "raptownie", co doskonale odzwierciedla zachowanie pana Macieja. Łatwo wpada w gniew, ale równie łatwo przychodzi mu uspokojenie się. Nie potrafi długo utrzymać języka za zębami, zawsze wtrąca swoje trzy grosze do rozmowy. Nie jest w stanie zataić swoich uczuć, czym bardzo różni się od Milczka. Rejent często działa bez skrupułów, z przerażająco chłodną logiką. Swoje dobra stawia na pierwszym miejscu. Pod pozorami pokory, pobożności i łagodności kryją się: żelazna wola, upór i konsekwencja w osiąganiu zamierzonych przedtem celów. Zasadniczo najłatwiej porównać ich słowami rzekomego księcia Radosława (syna Rejenta, Wacława): "Jeden ogień, drugi woda". Trudno o trafniejsze słowa. Woda i ogień to dwa żywioły, niezbędne do życia, ale wzajemnie niszczące się i bardzo trudne do opanowania.
Sąsiadów różni praktycznie wszystko: począwszy od korzenie, poprzez wygląd i stan majątkowy, a na charakterze kończąc. O ile o Cześniku mówią "burda, (...) wulkan aż niemiło", to o Rejencie Milczku nikt tak nie powie.
Sportretowani na zasadzie kontrastu, Milczek i Raptusiewicz tworzą dobraną parę. Są prawdziwi i zabawni, a końcowa zgoda pozwala wybaczyć wszystkie niedociągnięcia charakterów - można powiedzieć, że jeden uzupełnia drugiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Zemsta" opracowanie.

Dlaczego śmieszą mnie bohaterowie \"Zemsty\" A. Fredry?

Gdyby dokonać najkrótszego streszczenia \"Zemsty\", składającego się tylko z wykazu wad i przywar, jakimi obarczeni są bohaterowie utworu, można by odnieś...

Język polski

"Zemsta" - charakterystyki Cześnika i Rejenta.

Hrabia Aleksander Fredro stworzył dla potrzeb komedii „Zemsta” dwie niezwykle barwne postacie literackie, które skupiają w sobie szeroki wachlarz ludzkich cech charakterystycznych dla Polaka-Sarmaty: Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka....

Język polski

"Zemsta" - charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Cześnika i Rejenta poznajemy w komedii Aleksandra Fredro pt.,,Zemsta'. Pierwszy z nich pochodzi ze szlacheckiego rodu. Jest starym, schorowanym kawalerem. Nie posiada własnego majątku. Jest stryjem i opiekunem Klary. Milczek jest urzędnikiem pa�...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka na podstawie komedii Aleksandra Fredry "Zemsta".

Hrabia Aleksander Fredro stworzył dla potrzeb komedii „Zemsta” dwie niezwykle barwne postacie literackie, które skupiają w sobie szeroki wachlarz ludzkich cech charakterystycznych dla Polaka-Sarmaty: Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka....

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta z dramatu "Zemsta".

Maciej Raptusiewicz i Rejent Milczek to główni bohaterzy komedii Aleksandra Fredry pt. ”Zemsta”. Jedno zdanie wypowiedziane przez Wacława zdaje się mówić o ich osobowości: "Tych dwóch ludzi - ogień, woda", gdzie Cześnik jest ...