Miłość romantyczna.

1)Związki historii miłosnej i biografii z Mickiewiczem.
- imię bohaterki- Maryla
- wychodzi za mąż za innego, który jest bogaty
- czuje się odtrącony

2)Miłość tu została wystylizowana, opiera się na historii ,, Cierpienia młodego Wertera ”
· cechy przypominające ten dramat
- samotność
- samobójstwo
- poczucie odrzucenia
- obłęd
- izolacja
- bunt przeciw światu
- nieszczęśliwa miłość
- podobnie jak Werter Gustaw czytał Homera

3)Ogólne cechy Gustawa:
- MIZOGINIZM (termin zaczerpnięty z ,,Hamleta” oznacza niechęć w stosunku do kobiet!)Gustaw nazywa Marylę ,, Kobieto puchu marny”
- Szaleństwo
- Obłęd itd. wymienione wyżej
- Miłość czysta, ale nieszczęśliwa

4)Podczas spowiedzi u księdza: Gustaw opowiada o rozstaniu z ukochaną
Ma po niej pamiątkę. Jest to pukiel jej włosów. Taki zwyczaj, dawanie włosów jest charakter. dla obyczajów romant.
(zwyczaj pochodzi ze średniowiecza).Mówi o przynależności kobiety do mężczyzny. Kochanek dost. cząstkę ukochanej- nosi ją na sercu. To symbol łączącej więzi wzięty z obyczajów rycerskich.

5)MIŁOŚĆ ROMANTYCZNA
Maryla była zwykłą kobietą, bez wielkiej urody. Gustaw jednak kocha ją bo patrzy okiem duszy, widzi w niej ideał.
· kochanków łączy łańcuch, spajający dusze, który sprawi, że na pewno połączą się w niebie.
· dostrzega w niej piękno duchowe i cielesne

6)Gustaw –jego miłość jest czysta, niewinna, nieskażona pożądaniem

7)Jak wyglądały spotkania Maryli i Gustawa?
- czytali książki
- patrzyli sobie w oczy
- Gustaw nic nie wiedział o poglądach Maryli
- nie pytał o wzajemność uczuć- bo to nie było ważne bo kochanka nie jest ważna – najważniejsze jest odczuwanie miłości.
Gustaw wykreował, stworzył Marylę. Jego miłość rozgrywa się w sferze wyobraźni. On wcześniej ją sobie wykreował – Maryla odpowiadała jego ideałowi. Dla Gustawa miłość to podobieństwo dusz, Gustaw zakłada, że jest ona jego połową duszy. Maryla zniszczyła miłość, zdradziła go. Kiedyś była dla niego ważna, była ideałem! Ale teraz.....,,Puchu marny! Ty wietrzna istoto!” Miłość i nienawiść, uwielbienie i wzgarda w jednym fragmencie wypowiedzi.

8) Gustaw- skrajnie cierpiący, wyolbrzymia sobie niektóre rzeczy.

9) Wesele ukochanej:
- Gustaw przeżywa piekło, idzie pod pałac, gdzie jest wesele.- ale robi to BO: nie kieruje się rozumem, szukał wielkich cierpień, by osiągnąć pełnię w odczuwaniu złego i dobrego (to się nazywa jak powiedziała moja polonistka MASOCHIZM BOHATERA ROMANTYCZNEGO)
- Popełnia samobójstwo – efekt cierpienia
- Gustaw jako duch zdobywa się na dystans. Ma świadomość, że zmarnował sobie życie!(życie w marzeniach jest złe), zdaje sobie sprawę, że wyreżyserował sobie miłość.
- Związek Maryli i Gustawa jest KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ, bo rozumieją się bez słów( jedność myśli, te same uczucia) Dla Gustawa lustrem jest kochanka, bo można w tan sposób przyjrzeć się sobie, poznać. Miłość jest dla niego aluzją do samopoznania, odkrycia w sobie nowych uczuć.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Miłość romantyczna.

W okresie romantyzmu uczucie pomiędzy kobieta a mężczyzną przestaje być związane z małżeństwem. Miłość jest szalona, bowiem sprzeciwia się racjonalistycznej filozofii życia, a nie dlatego, że nie liczy się z przeszkodami i zdrowym ro...

Język polski

Czy miłość romantyczna jest prawdziwa? - Spór współczesnej myśli filozoficznej z myślą romantyczną.

„Czy miłość romantyczna jest prawdziwa?

Spór współczesnej myśli filozoficznej z myślą romantyczną”

Miłość romantyczna powszechnie nie jest odbierana tak, jak być powinna. Odbierana jest jako zjawisko pozytywne....

Język polski

Czy miłość romantyczna jest aktualna i dziś?

Głos w dyskusji
„Miłość – głębokie uczucie do drugiej osoby połączone zwykle z silnym pragnieniem stałego obcowania z nią i chęcią obdarzenia jej szczęściem”. Tyle mówi definicja zawarta w „Słowniku współczesnym język...

Język polski

Miłość romantyczna na podstawie poznanych utworów

Miłość romantyczna jest jednym z kluczowych motywów epoki Romantyzmu. Dla romantyka najważniejszą wartość stanowiło samo uczucie, doświadczenie miłości, prawie zawsze tragicznej i nieszczęśliwej. Zakochanych zwykle rozdzielał niezrozu...

Język polski

Miłość romantyczna - na przykładzie utworów z epoki.

Któż z nas nie marzy, aby się zakochać? Aby kochać i być kochanym? To takie wspaniałe. Towarzyszy każdemu człowiekowi niemal od narodzin aż po śmierć. Miłość – jak zwykło się mawiać – różne ma oblicza. Spełnia ona ważną ro...

Język polski

Miłość romantyczna, a dzisiejsze o niej wyobrażenie

Słowo „miłość”, w XXI wieku, kojarzy nam się coraz częściej z uczuciem płomiennym, krótkotrwałym, skoncentrowanym głównie na cielesności. Mówi się, że zanikła już XIX wieczna wizja romantycznej miłości. Jednak, czy powyższe ...