Podstawowe urządzenia biurowe.

Urządzenia biurowe mają ułatwiać pracę w biurze. W dobie dzisiejszych technologii stały się one wręcz niezbędne. Pomagają w prawidłowym przepływie informacji, w łączności z innymi. Urządzenia biurowe prawidłowo eksploatowane pozwalają na pracę szybką, lekką i przyjemną.
Podstawowe urządzenia biurowe.
Telefony.
Telefon przewodowy, telefon bezprzewodowy oraz telefon komórkowy są niezbędnym sprzętem pozwalającym na utrzymywaniu łączności i komunikacji.
Komputer.
Komputery to urządzenia, które maja wspomagać, upraszczać pracę dzięki komputerom mamy możliwość tworzenia baz danych łączymy się z globalną siecią komputerową, mamy możliwość komunikowania się z całym światem, przesyłania plików. Komputery wykorzystujemy do tworzenia grafiki. Mamy możliwość liczenia, pisania,
Skanery.

To urządzenia, które współpracują z komputerem. Są bardzo użyteczne w pracy biurowej. Pozwalają na przeniesienie obrazu rzeczywistego obiektu do obrazu zapisanego w postaci cyfrowej. Zapis cyfrowy pozwala na jego obróbkę za pomocą programów komputerowych.

Rzutniki.

Rzutniki używane są już od jakiegoś czasu. Technologia ich produkcji stale podlega unowocześnianiu. Za pomocą rzutnika obraz zapisany na danym nośniku przenoszony jest na ścianę lub ekran projekcyjny, gdzie powiększony, może być zaprezentowany większej liczbie ludzi. Obecnie coraz popularniejsze są rzutniki komputerowe, które wyświetlają obraz z komputera, aparatu cyfrowego, czy z innych elektronicznych nośników danych.

Gilotyny.

Gilotyna kojarzy się głównie ze średniowiecznym sposobem kary. Dziś urządzenie to działające na podobnej zasadzie ma zupełnie inne zastosowanie. Gilotyny to urządzenia, za pomocą, których przycinane są arkusze papieru lub blachy. Poruszający się nóż przycina arkusze, co ułatwia ich dalszą obróbkę.

Bindownice.

Bindownica to przyrząd umożliwiający łączenie luźnych kartek. Są one sczepiane z jednej strony przy użyciu tzw. bindy. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia szybką oprawę danych kartek. Sczepione w ten sposób dokumenty wyglądają elegancko i schludnie. Niewątpliwym plusem jest to, iż łatwo można je rozpiąć, by dodać lub usunąć jakiś arkusz.

Drukarki.

Drukarka to kolejne urządzenie współpracujące z komputerem. Technologia drukowania ulega szybkim przemianom. Zastosowanie drukarki pozwala na przeniesienie obrazu z komputera - nośnika elektronicznego na inny nośnik - nośnik analogowy np. folię, papier. Najczęściej stosowane drukarki to drukarki igłowe, atramentowe i laserowe.

Kopiarki.

Przepisywanie ręczne lub maszynowe zastąpiła w biurze kopiarka, zwana często ksero, xero lub kserokopiarką. Urządzenie to pozwala na uzyskanie kopii dokumentu w dowolnym rozmiarze i w dowolnej ilości.

Laminatory.

Laminator to urządzenie pozwalające na przeprowadzenie procesu tzw. laminacji. Laminowanie pozwala na pokrycie powierzchni dokumentu laminatem - substancją, która zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom dokumentu (np. zawilgoceniu, zgnieceniu).

Niszczarki.

W biurze niezbędna jest również niszczarka. Służy ona do niszczenia dokumentów, które są już nam zbędne. Dzięki użyciu niszczarki, która tnie dokument na paski lub ścinki, zabezpieczamy się przed ewentualnym odtworzeniem dokumentu przez osoby niepowołane.

Fax.

Inne nazwy tego urządzenia to faks lub telefaks. Faks umożliwia przesłanie tekstu pisanego z użyciem linii telefonicznej. Niegdyś bardzo użyteczny, obecnie staje się coraz mniej popularny, ze względu na rozwój technologii IT.

Urządzenia wielofunkcyjne

To bardzo popularne urządzenia biurowe, łączące w sobie użyteczność skanera, faksu i drukarki. Często nazywane kombajnem lub krótko kombo.

Falcerka.

Biurowe falcerki służące do składania papieru - Składają kartki pojedynczo, podwójnie i potrójnie, na różne sposoby.

Drukarka

Drukarka to urządzenie, które pobiera dane z komputera i drukuje je na papierze lub folii. Trzy najpopularniejsze typy drukarek to: drukarki igłowe, atramentowe i laserowe. Podstawowym parametrem drukarki jest rozdzielczość wydruku. Określamy ją w punktach na cal. Im wyższa rozdzielczość drukarki, tym lepszej jakości otrzymujemy wydruk. Obecnie większość drukarek atramentowych i laserowych zapewnia drukowanie z rozdzielczością 1200 dpi. Działanie drukarki igłowej jest oparte na głowicy 9- lub 24-igłowej. Igły głowicy, uderzając w taśmę barwiącą, pozostawiają ślad na papierze.

Podstawowe rodzaje drukarek i ich działanie.

Drukarka atramentowa - najpopularniejszy obecnie typ drukarek. Drukuje poprzez umieszczanie na papierze bardzo małych (od kilku do kilkudziesięciu pikolitrów) kropli specjalnego tuszu do drukowania. Praktycznie wszystkie dzisiejsze drukarki atramentowe umożliwiają druk w kolorze. Stosowany jest atrament w czterech kolorach: cyjan, karmazynowy (ang. magenta), żółty i czarny (model CMYK). Ponadto w niektórych drukarkach można stosować specjalne tusze "fotograficzne" (są one nieco jaśniejsze niż standardowe i lepiej oddają barwy przy drukowaniu zdjęć) oraz inne dodatkowe kolory. Wadą tanich drukarek atramentowych są dość wysokie koszty eksploatacji (wysoka cena tuszu w stosunku do ilościowej możliwości pokrycia nim papieru). Jeden z niewielu typów drukarek umożliwiających druk w kolorze białym (obok technologii termotransferowej).

Drukarka igłowa, drukarka mozaikowa - niegdyś najpopularniejszy typ drukarek. Wykorzystują do drukowania taśmę barwiącą podobną do tej stosowanej w maszynach do pisania. Ich główną zaletą jest tania eksploatacja i możliwość drukowania kilku kopii na papierze samo kopiującym; do dziś często używana do druku faktur itp.; najczęściej spotykane są głowice 9- i 24-igłowe, istnieją także drukarki wielogłowicowe (każda głowica drukuje fragment wiersza).

Drukarka laserowa - drukuje poprzez umieszczanie na papierze cząstek tonera. Zasada działania drukarek laserowych jest bardzo podobna do działania kserokopiarek. Wałek selenowy jest elektryzowany, następnie naświetlany światłem laserowym (lub diod LED). Przez to miejsca naświetlone tracą swój ładunek elektryczny i nie przyciągają cząsteczek tonera. Następnie toner z wałka przenoszony jest na papier. Na końcu prowadzony jest proces utrwalania wydruku. Karta papieru przechodzi przez fuser - utrwalacz termiczny, gdzie toner jest rozgrzewany i wprasowywany w kartkę papieru. Drukarki laserowe charakteryzują się bardzo wysoką jakością i szybkością wydruku, a druk pod wpływem wody się nie rozpływa.

Inne rodzaje drukarek
Drukarka głowicowa - następczyni elektrycznej maszyny do pisania. Głowica wykonana w formie kulistej lub częściej owalnej z naniesionymi wokół znakami (na równoleżnikach). Na jedno uderzenie głowicy przez taśmę barwiącą w papier przypada jeden wydrukowany znak. Dostępność znaków limitowana wykonaniem rozetki drukującej. Brak trybu graficznego.
Drukarka iskrowa - drukarka, w której stosowany jest specjalny papier pokryty folią aluminiową. Drukowanie polega na przepaleniu uziemionej warstwy folii przez ślizgający się po powierzchni papieru drut podłączony do zasilania. Sterowanie realizowane jest podobnie jak w drukarce igłowej.
Drukarka rozetkowa - następczyni elektrycznej maszyny do pisania. Głowica wykonana w formie łatwo wymiennej tarczy z znakami na obwodzie. Brak trybu graficznego.
Drukarka stałoatramentowa - technologia opracowana przez firmę Tektronix na początku lat 90., polega na nanoszeniu roztopionego woskowego atramentu bezpośrednio na nośnik lub też na bęben transferowy Zaletami są znakomite krycie, wierność barw, szybkość, prostota konstrukcji i całkowita odporność na UV i wodę. Do wad można zaliczyć niską wytrzymałość mechaniczną druku i łatwo ulegający analizie termicznej atrament. Obecnie drukarki w tej technologii produkuje tylko firma Xerox.
Drukarka termiczna - drukarka zazwyczaj używana jest w kasach fiskalnych. Drukowanie odbywa się na specjalnym papierze, który pod wpływem ciepła ciemnieje. Zaletą są: szybkość wydruku, bardzo niski poziom hałasu oraz to, że jedynym materiałem eksploatacyjnym jest papier (nie trzeba stosować taśm, tuszy i in.). Wadą jest zanikanie wydruku. Proces ten jest znacznie szybszy w wypadku poddawania wydruków działaniu światła słonecznego lub wysokiej temperatury.
Drukarka termotransferowa - drukarka zbliżona w działaniu do drukarki igłowej. Zasadniczą różnicą jest taśma barwiąca jednokrotnego wykorzystania z której barwnik nie jest przenoszony na papier w wyniku mechanicznego oddziaływania, lecz punktowego podgrzania i dociśnięcia przez iglice (grzałki) głowicy. Jeden z niewielu typów drukarek umożliwiających druk w kolorze białym (obok technologii atramentowych).
Drukarka wierszowa - drukarka pracująca wyłącznie w trybie tekstowym, stawiająca za jednym ruchem cały rząd znaków; najczęściej czcionki zamocowane są na łańcuchu przewijającym się ciągle przed papierem barwiącym i przez uderzenie specjalnego młoteczka zostawiają ślad na papierze wydruku; obecnie stosowane rzadko za względu na mały repertuar znaków i hałaśliwość.

Dodaj swoją odpowiedź
Finanse i bankowość

Bankowość - podstawowe zagadnienia

1. Rola banków w gospodarce narodowej
• udział w kreacji pieniądza (następuje przez Bank centralny jak i banki komercyjne. Emisja pieniądza w gospodarce polega na jego wprowadzeniu i wycofaniu z obiegu przez Bank Centralny jak i banki kom...

Zarządzanie

Praca w sekretariacie

Zadania sekretariatu

Sekretariat jest komórką organizacyjną, której głównym zadaniem jest odciążanie kierownika od drobnych, uciążliwych spraw administracyjno – biurowych i techniczno – usługowych. W strukturze organizacyjne...

Informatyka

Urządzenia techniki komputerowej

Drukarka
Drukarka - urządzenie peryferyjne : Każda drukarka, laserowa, mozaikowa lub atramentowa, jest urządzeniem sprzężonym z komputerem. Komunikacja na linii komputer-drukarka odbywa się za pomocą specjalnego interfejsu. W komputerach ...

Organizacja pracy biurowej

Pracownie ekonomiczne ( instrukcja kancelaryjna, akta, zebranie, środki techniczne ) ściagi

Instrukcja kancelaryjnna- określa zasady i tryby postępowania przy wykonywaniu typowych czynosci biurowych oraz sposob postepowaia z aktami. instru kncela opracowana jest indywidualnie dla kazdego przedsiebiorstwa czy instytucji. Jej zakres i stop...

Systemy i sieci

Podpis elektroniczny, stan obecny i praktyczne zastosowanie

Podpis elektroniczny, stan obecny i praktyczne zastosowania.

Znanych jest kilka definicji podpisu elektronicznego
 Podpis elektroniczny to ciąg danych w postaci elektronicznej, które wraz z danymi, do których zostały dołączone ...