jaki jest symbol Ducha Świętego, Boga i Jezusa

jaki jest symbol Ducha Świętego, Boga i Jezusa
Odpowiedź

Duch Święty ----- Gołębica Symbol Boga ------- ( znajdziesz go pod tym adresem http://troosky.blox.pl/resource/ChristianEyeOfProvidence.png Symbol Jezusa ------ IHS

Trójca Święta – dogmatyczne określenie w chrześcijaństwie, stwierdzające, że Bóg jest Bogiem Troistym, istnieje jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę, a nie jedynie podobne natury. Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest "jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec, Syn, i Duch Święty". Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, oraz wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej” . Formuła Trójcy zatwierdzona została w 325 roku podczas soboru nicejskiego. Uznanie wiary w Trójcę Świętą jest pierwszym koniecznym warunkiem wstąpienia do Światowej Rady Kościołów.

Symbol Dycha Świętego to GOŁĘBICA (www.wapienica.bielsko.opoka.org.pl/witraze/05...) Symbol Boga to TRÓJKĄT Z OKIEM W ŚRODKU ORAZ PROMIENIAMI KTÓRE ROZCHODZĄ SIĘ Z DWÓCH BOKÓW (troosky.blox.pl/.../ChristianEyeOfProvidence.png) Symbol Jezusa to Ryba(sklep.naszywki.com.pl/galerie/r/ryba-z-napise...)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Święty Paweł napisał, że: „Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan.” A czym dla Ciebie jest dziś męka Jezusa. Odpowiedz recenzując film, Mela Gibsona pt. „Pasja”.

Początki chrześcijaństwa sięgają zamierzchłych czasów. Wszystko zaczęło się około dwóch tysięcy lat temu, kiedy Chrystus przyszedł na świat. Matką Jezusa była Maryja poślubiona ubogiemu cieśli Józefowi, brzemienna z Ducha Święt...

Język polski

Średniowiecze - opracowanie epoki.

Nazwę średniowiecza (tj. wieków średnich - łac. Media tempora) wprowadzili twórcy renesansu; oznaczyli nią okres rozciągający się między epoką starożytną a nowymi czasami odrodzenia. Średniowiecze uważano za okres bezpłodny, mroczny...

Religia

Potrzebuje odpowiedzi na pytania: Daje naj 1.Objawienie Boże w czym zawiera się objawienie Boże 2.Kim są apostołowie 3.Czym jest urząd nauczycielski kościoła 4.Co to jest pismo święte 5.Co wchodzi w skład kanonu pisma świętego 6.Co.to jes

Potrzebuje odpowiedzi na pytania: Daje naj 1.Objawienie Boże w czym zawiera się objawienie Boże 2.Kim są apostołowie 3.Czym jest urząd nauczycielski kościoła 4.Co to jest pismo święte 5.Co wchodzi w skład kanonu pisma świ�...

Religia

Herb arcy biskupa Andrzeja Dzięgi

Prastarym zwyczajem kościoła jest praktyka używania przez duchownych herbu właściwego dla stopnia piastowanej godności czy też pełnionej funkcji kościelnej. Herb wraz z dewizą tworzy tarcza z godłem herbowym oraz otaczające ją elementy ...

Język polski

Zestaw pytań i odpowiedzi na maturę ustną z polskiego

STAROŻYTNOŚĆ
1.Obecność tradycji antycznej i biblijnej w języku i literaturze.
Epoka Starożytności (Antyk i Biblia) choć skończyła się XV wieków temu (upadek Konstantynopola) wciąż jest żywa i trwa z ludźmi przez te wszystki...