co wspólnego maja ze sobą rodzina i państwo?

co wspólnego maja ze sobą rodzina i państwo?
Odpowiedź

oboje to wspólnota , wspólnota rodzinna i wspólnota państwowa

WSZYSCY SĄ JEDNĄ RODZINĄ

Dodaj swoją odpowiedź
Socjologia

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina

Współczesną socjologie dzielimy na dwa działy:
1. Ogólnoteoretyczna, dzielimy ją na teorie:
-Zmian społecznych (poszukuje głównych czynników sprawczych zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie np. jakościowe, ilościowe. Ma dwa w...

Polityka społeczna

Rodzina w ujęciu socjologiczno-prawnym

1. 1. Definicja rodziny

Słusznym jest fakt różnorodnego definiowania pojęcia rodziny przez różne dyscypliny naukowe. Amerykański socjolog Norman Goodman twierdzi, że „rodzina to najbardziej podstawowa instytucja we wszystkich spo...

Pedagogika

Rodzina jako grupa społeczna

1. 1. Definicja rodziny

Słusznym jest fakt różnorodnego definiowania pojęcia rodziny przez różne dyscypliny naukowe. Amerykański socjolog Norman Goodman twierdzi, że „rodzina to najbardziej podstawowa instytucja we wszystkich spo...

Politologia

Polityka społeczna- opracowane zagadnienia

Polityka Społeczna- opracowanie tematów

1. Ponadczasowy charakter polityki społecznej;

Można to przedstawić w 3 tezach, wynika to przede wszystkim z charakteru słabości socjalnych oraz słabości wrodzonych. PS jest to reak...

Pedagogika

Polityka społeczna

1.CZŁOWIEK W ŚWIECIE POLITYKI
Życie ludzi w różnym stopniu związane jest z polityką
Czynniki które determinują nasz stosunek do polityki społecznej tzw. determinanty:
czynnik systemowy
czynnik historyczny
czynnik społ...

Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Wiadomości wstępne


I. Nazwa i przedmiot dyscypliny naukowej

Na oznaczenie dyscypliny naukowej, będącej przedmiotem naszych wykładów, można używać dwóch nazw: „wstęp do nauki o państwie i prawie” lub „wstęp d...