Daje dużo punktów bo to ważne chodzi o zadanie 27 i 30

Daje dużo punktów bo to ważne chodzi o zadanie 27 i 30
Odpowiedź

Zad.27 V=Pp*h V= 4*2,5*2,6 V=10*2,6 V=26 cm sześć. Vtlenu= 21% *26 Vtlenu= 21/100*26 Vtlenu=5,46cm sześć.   ZAd.30 V1=30*20*7 V1=4200 cm sześć V2=30*20*11 V2=6600 cm sześć   Vk=V2-V1= 6600-4200 Vk=2400 cmsześć=24l   1kamien-0,2l   24l:0,2l= 240:2+ 120   Jest 120 kamieni

Dodaj swoją odpowiedź
Marketing

Marketingowa rola opakowania.

WSTĘP

Wiele produktów, które spotykamy w życiu codziennym wręcz trudno wyobrazić sobie bez opakowania. Życie każdego człowieka nieodłącznie związane jest z wszelkiego rodzaju butelkami, kartonami, puszkami czy torebkami. One prz...

Socjologia

Ściąga z Historii myśli socjologicznej - większość materiału

Funkcjonalizm:
- istnieje wiele różnych wariantów funkcjonalizmu (nie da się sporządzi żadnego zestawu twiedzeń)
- funkcjonalistyczna refleksja teoretyczna sytuuje się na różnych poziomach ogólności
- funkcjonalizm i poglądy...

Pedagogika

Pedagogiczne aspekty pracy z dzieckiem zdolnym

Agata Kostrzewska
Ped. opiekuńczo-wychowawcza
Rok III
Grupa B
2004/2005


Przez wiele lat szkoła nastawiona była głównie na prace z uczniem słabym, mającym problemy nie tylko w opanowywaniu programu nauczania, al...

Pedagogika

Wspłczesne kierunki pedagogiczne

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE W PROGRAMACH EDUKACJI PEDAGOGICZNEJ.

Pedagogika nie jest monolitem, ma wiele subdyscyplin. W XX wieku pojawiły się nowe nauki, kierunki, ale wiadome nie było czy pedagogika wyodrębni się pomimo, że ...

Zarządzanie kadrami

Kształcenie i rozwój personelu.

1. Dlaczego kształcenie personelu jest takie ważne?

Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z bezcenności dobrego personelu. Jednak, większość z nich wie również, że aby taki personel posiadać, to należy stworzyć i warun...