wszystko na temat e-urzędu,,co to jest,jak funkcjonuje itd

wszystko na temat e-urzędu,,co to jest,jak funkcjonuje itd
Odpowiedź

e-urząd - platforma elektroniczna, dzięki której można załatwiać sprawy w urzędzie, przez internet bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. e-urząd składa się zazwyczaj ze zbioru uporządkowanych tematycznie formularzy elektronicznych, odpowiadających formularzom papierowym, które trzeba by ręcznie wypełniać i składać przy załatwianiu określonych spraw oraz elektronicznej skrzynki podawczej. Skrzynka elektroniczna odsyła petentowi formularz opatrzony urzędowym potwierdzeniem odbioru, natomiast druga kopia jest przekazywana do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Po załatwieniu sprawy - urząd przesyła odpowiedź, która przechodzi przez elektroniczną skrzynkę podawczą i trafia do e-urzędu. Po zalogowaniu - petent ma możliwość pobrania stosownych dokumentów. Na e-urząd składają się następujące elementy: formularze elektroniczne moduł weryfikacji podpisu elektronicznego elektroniczna skrzynka podawcza, moduł elektronicznych urzędowych poświadczeń odbioru system elektronicznego obiegu dokumentów interaktywna strona WWW, pełniąca rolę interfejsu dla petenta.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest unia Europejska

CZYM JEST UNIA EUROPEJSKA?

Pojęcie Unii Europejskiej jest trudne do zdefiniowania. Jest to organizacja tworzona na bazie Wspólnot Europejskich – in statu nascendi (w fazie poczęcia) – nie ma podmiotowości w prawie międzynarodowym,...

Etyka

Jaki jest etos pracy w Polsce i czy istnieje?

Zdolność człowieka do wykonywania pracy wyodrębnił Jan Paweł II jako specyfikę odróżniającą go od całego stworzenia. Jeżeli się z tym zgodzić, to trudno sobie wyobrazić, aby człowiek miał powód nie tworzyć etosu wokół tej czynn...

Administracja

Administracja.

ADMINISTRACJA
Nauka- uporządkowany zbiór wiedzy o danej dziedzinie życia, wiedza ta jest należycie uzasadniona, opisana, przedstawiona. Treść tej nauki można zweryfikować. To co nauka mówi ma być powtarzalne.
Administracja:
1)z...

Pedagogika

Gry komputerowe w opinii dzieci w wieku adolescencji

Wstęp
Media takie, jak telewizja, czy Internet stały się ważnym elementem współczesnego życia. Są wspaniałym wynalazkiem XX wieku. Dzieci poświęcają im coraz więcej czasu. Telewizję oglądają średnio około 30h tygodniowo, a dos...

Politologia

Miasta partnerskie Lublina

Uniwersytet Marii Curie ? Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Politologii

Paweł Piotr Błasiak

Miasta partnerskie Lublina

Praca magisterska napisana
w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych
pod kierunkiem
p...

Pedagogika

Dziecko ofiara przemocy w rodzinie czyli zespół dziecka maltretowanego

AGNIESZKA BOROWSKADZIECKO OFIARA PRZEMOCY W RODZINIE
CZYLI
ZESPÓŁ DZIECKA MALTRETOWANEGOGDAŃSK

SPIS TREŚCI


WSTĘP

ROZDZIAŁ I SYNDROM DZIECKA MALTRETOWANEGO