Synonim do słowa: rodzice ?

Synonim do słowa: rodzice ?
Odpowiedź
MagdaM982

starzy, starsi, opiekunowie

Kate98

opiekunowie,opiekunowie, dorośli,

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Między realizmem a kreacją. "Assunta" Cypriana Kamila Norwida jako poemat miłosny.

SPIS TREŚCI:

1. Jak oni kochali? 3
2. Czy Norwid był romantyczny? 4
3. Kreacja a realizm 4
4. Między materializmem a duchowością 7
5. „Czy widzisz we mnie ukochanę?” 9
6. Sztuka ucieleśniona 13
7. „I w g...

Dydaktyka

Problemy z pamięcią.

Za dużo niezrealizowanych planów na raz.

Jeśli plany ciągle są niezrealizowane, dlatego, bo nie było pomysłu na żaden z nich lub nie dało rady się ich wykonań np. ze względu na środki finansowe, to powstaje sytuacja, w której ...

Biologia

Odkrycie genów

Odkrycie genów

Dziedziczenie cech z pewnością intrygowało naszych przodków już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia, a więc drzewa rodzące drzewa, ptaki – ptaki i ludzie rodzący nowych ludzi, wszystko to zm...

Pedagogika

Reakcje młodzieży na przemoc w mediach.

Pedagogika opiekuńcza zaoczne magisterskie uzupełniające rok 1szy
Grupa 18

REAKCJE MŁODZIEŻY NA PRZEMOC W MEDIACH.

Żyjemy w czasach, w których środki masowego przekazu wdzierają się w codzienne życie każdego czło...

Filozofia

Filozofia

PLATON

Żył w latach od ok. 437 do 347 r. p.n.e. Urodził się w Atenach, w czasie największej jego świetności. Pochodził ze znanego rodu Kodrosa, dzięki matce był spokrewniony z Solonem. Po dziadku nazywał się Arystoklesem, a ze w...