Na czym polega inwestowanie we własne przedsiębiorstwo ?

Na czym polega inwestowanie we własne przedsiębiorstwo ?
Odpowiedź
crayzols

Polega to na wpłaceniu na przykład pieniędzy na rozwój własnej firmy lub interesu .      Liczę na naj ; D  

Dodaj swoją odpowiedź
Zarządzanie

Inwestycje, jej rodzaje, cechy i zadania

Inwestycja jest to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych i czasem niepewnych korzyści. Wynika z tego, że inwestor dokonuje podziału swego budżetu na część przeznaczoną na inwestycje. Przy określonych dochodach zwiększ...

Rachunkowość

Finansowanie przedsiebiorstw

Finansowanie przedsiębiorstw

Zasilanie zewnętrzne i wewnętrzne


Kapitał potrzebny do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przed¬siębiorstwa pochodzi z różnych źródeł i dopływa w różnej formie.

Mikroekonomia

Mikroekonomia - Zagadnienia

MIKROEKONOMIA - ZAGADNIENIA

1. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności
· Gospodarstwa domowe
· Przedsiębiorstwa
· Małe rodzinne gospodarstwa rolnicze
· Banki parabanki
· Państwowe instyt...

Zarządzanie

Strategie

1. Zarządzanie organizacją jako proces decyzyjny, funkcje menedżera w zarządzaniu organizacją - Podejmowanie decyzji jest istotą procesu zarządzania aby móc podejmować decyzje musi być spełniony szereg warunków z których trzy mają decy...

Prawo finansowe

Podstawy prawne, rodzaje, metody sporządzania oraz analiza rachunku przepływów pieniężnych

1.1. Pojęcie, regulacje prawne i zastosowanie przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych, podobnie jak bilans i rachunek zysków i strat, jest obligatoryjną częścią rocznego sprawozdania finansowego banku, który przeds...

Ekonomia

Marketing - pojęcia

1. Co to jest marketing, kto jest podmiotem marketingu, co jest jego przedmiotem, kto kupuje i korzysta z marketingu?
MARKETING - Jest to cały biznes widziany z punktu widzenia jego ostatecznego wyniku , to jest z punktu widzenia klienta..... P...