Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński odbył się we Wrześniu 1814 roku. Po upadku Napoleona. Zwołano po to, aby ustanowić nowy ład polityczny w Europie. Brali w nim udział przedstawiciele 16 państw;
- Rosji- car Aleksander 1
- Prus- król Fryderyk Wilhemn,
- Wielkiej Brytani - minister spraw zagranicznych,
- cesarz Austrii - Franciszek 1 oraz minister spraw zagranicznych Klemens von Metternich,
- Francji - minister spraw zagranicznych Charles Talleyrand.

Postanowieniami kongresu wiedeńskiego była deklaracja o zakazie handlu niewolnikami, ustalenie trzech podstawowych zasad; restauracji, legitymizm, równowagę europejską. Deklaracja o zakazie handlu niewolnikami był pierwszym ciosem w niewolnictwo. Pierwsza z zasad restauracja pochodzi od łacińskiego słowa restaurante to znaczy "odbudować". Polegała ona na przywróceniu dynastii obalonych przez Napoleona oraz podczas Rewolucji Francuskiej. Druga to legitymizm. Określała ona władcę jako nienaruszalnego. Nie uwzględniało to jednak zdania ludu.trzecia to równowaga Europejska, zakładała, że żadne państwo nie może dominowa nad pozostałymi państwami. Wprowadzono system Metternicha. Wprowadzono protokół dyplomatyczny, który z niewielkimi zmianami obowiązuje do dziś. Ten protokół zawiera zasady prowadzenia polityki zagranicznej. Podczas kongresu wiedeńskiego Rosja otrzymała Finlandje, Basabarbię i księstwo warszawskie.

Prusy - Nadrenie, Westfalię, Ziemie Pomorza z wyspą Rugią, a także część Wielkopolski oraz Saksonii.

Włochy - Zlikwidowano królestwo Włoch, powstało państwo Kościelne, Królestwo Obojga Sycylii, Królestwo Sardynii. Szwajcaria została neutralna, nie mogła brać udziału w wojnach, ani by niczyim sojusznikiem. Kongres Wiedeński zakończył się w 1815 roku podpisaniem aktu końcowego.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Kongres Wiedeński

Zanim przejdę do omówienia Kongresu wiedeńskiego przetoczę przyczyny, które doprowadziły do tego. Fakt ten miał miejsce po klęsce Napoleona i stworzeniu nowego ładu. Dlatego też opiszę zmagania Napoleona w przedoniu kongresu wiedeńskiego...

Historia

Kongres Wiedeński

KONGRES WIEDEŃSKI

Po klęsce Napoleona i przewiezieniu go na wyspę Elbę, w Wiedniu rozpoczął prace kongres w Wiedniu. Był on również nazywany Kongresem tańczącym, ponieważ decyzje podejmowane były podczas bali, uczt, przedstawi...

Historia

Kongres Wiedeński

Kongres Wiedeński 1814-1815 (geneza, postanowienie, znaczenie)Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić Europie równowagę polityczną, pragnęli uporządkować granice i stworzyć nowy ład. W tym celu...

Język angielski

Chodzi o Kongres Wiedeński !!   1. W jakim celu zwołano kongres wiedeński ? 2. Które państwa miały decydujący głos w obradach ? 3. Ustalenia dotyczące terytoriów państw europejskich .   Bardzo proszę o pomoc !! ;) Z góry dziękuję :)

Chodzi o Kongres Wiedeński !!   1. W jakim celu zwołano kongres wiedeński ? 2. Które państwa miały decydujący głos w obradach ? 3. Ustalenia dotyczące terytoriów państw europejskich .   Bardzo proszę o pomoc !! ;) Z góry dziękuję :)...

Historia

Kongres wiedeński - wiosna ludów

2. KONGRES WIEDEŃSKI

ZWOŁANIE KONGRESU

Kongres zwołano w Wiedniu we wrześniu 1814r. Zakończył się on w 1815r. Jego charakter miał mało formalny charakter. Monarchowie i politycy podejmowali decyzje podczas bali,uczt i pa...