Instrukcja przeciwpożarowa.

KROKI ZAPOBIEGAWCZE
Każdy pracownik powinien zasięgnąć informacji na temat zagrożeń pożarowych na jego stanowisku pracy i w najbliższym otoczeniu.
Stanowisko pracy powinno być utrzymane w należytym porządku. Materiały łatwopalne nie mogą znajdować się w pobliżu urządzeń elektrycznych, piecyków czy innych źródeł ognia.
Należy surowo przestrzegać zakazu palenia.
Do wyrzucania zapałek i niedopałków papierosów należy stosować niepalne popielniczki.
Zawartość popielniczek należy wyrzucać nie do worków na śmieci, lecz do specjalnych niepalnych, przykrywanych pojemników.
Urządzenia / sprzęty do gotowania i ogrzewania (ekspresy, grzałki, grzejniki itp.) mogą być używane tylko i wyłącznie za wyraźnym pozwoleniem dyrekcji szpitala.
Należy unikać otwartego ognia. Zapalanie świeczek możliwe tylko pod odpowiednim nadzorem.
Wszelkie usterki urządzeń elektrycznych, przeciwpożarowych oraz gazowych należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, bądź też bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową lub dyrekcji.
Drogi ewakuacyjne, jak również schody, korytarze powinny być zawsze w pełni dostępne.
Drzwi automatyczne prowadzące do specjalnych pomieszczeń (bloki operacyjne, laboratoria, magazyny itd.) oraz do klatek schodowych nie mogą być blokowane ani w żaden inny sposób unieruchamiane.
Wyjścia awaryjne powinny być w każdej chwili dostępne.
Każdy pracownik powinien znać numer telefonu alarmowego, dokładne rozmieszczenie gaśnic oraz usytuowanie dróg ewakuacyjnych.

POSTĘPOWANIE PODCZAS POŻARU
Każdy pracownik szpitala, który zauważy ogień niemożliwy do ugaszenia kocem poprzez odcięcie tlenu, polanie wodą czy też zastosowanie urządzeń gaśniczych, jest zobowiązany do:
- natychmiastowego zgłoszenia pożaru
- ostrzeżenia osób i współpracowników będących w niebezpieczeństwie oraz ich ewentualnego ulokowania w bezpiecznym miejscu (obowiązkiem każdego pracownika jest pomaganie przy transporcie zagrożonych pacjentów) - RATOWANIE LUDZKIEGO ŻYCIA JEST WAŻNIEJSZE NIŻ

ZWALCZANIE OGNIA
- ochrony dróg oddechowych przed dymem poprzez stosowanie zwilżonych chusteczek oraz poruszania się w dolnych partiach w pomieszczeniach o dużym stopniu zadymienia
- zamknięcia palących się pomieszczeń w przypadku gdy samodzielne próby zwalczania ognia okazują się bezskuteczne
- usunięcia z zagrożonych terenów materiałów / przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych i innych grożących wybuchem, o ile się samemu nie naraża na niebezpieczeństwo
- pozostania na swoim stanowisku pracy w przypadku nie brania udziału w akcji gaśniczej
- zamknięcia okien w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio nad ogniskiem pożaru
- używania tylko udostępnionych przez kierownictwo akcji wind, zajętych i sterowanych ręcznie przez wyznaczonego pracownika służb technicznych


POSTĘPOWANIE PODCZAS EWAKUACJI
Po sygnale alarmowym należy niezwłocznie:
- poinformować współpracowników o zagrożeniu
- zakończyć w miarę możliwości czynności rutynowe
- zakończyć odwiedziny i odesłać pacjentów do łóżek.

Personel jest zobowiązany do:
pozostania przy stanowiskach i przygotowania się do ewakuacji
zachowania spokoju - nie wolno dać się ponieść panice !!!
odpowiedniego ubrania pacjentów
zabezpieczenia przedmiotów wartościowych
przeliczenia obecnych osób / pacjentów
przygotowania dokumentacji medycznej do odtransportowania.

Pomieszczenia można opuszczać dopiero po sygnale do ewakuacji.
Ewakuacja następuje tylko pod przewodnictwem osoby poinformowanej o drodze i celu ewakuacji.
Należy poruszać się tylko i wyłącznie drogami wyznaczonymi przez kierownictwo akcji, używanie niedozwolonych wind jest surowo zabronione.
Po ulokowaniu pacjentów w bezpiecznym miejscu personel opuszcza sprawnie zagrożone pomieszczenia starając się zabrać w miarę możliwości dokumentację medyczną.
Po ewakuacji należy sprawdzić liczbę pacjentów i personelu
Fakt opuszczenia poszczególnych pomieszczeń należy zgłosić kierownictwu akcji ratowniczej.

SŁUŻBY, KTÓRE NALEŻY NATYCHMIAST POWIADOMIĆ W PRZYPADKU ALARMU
1. straż pożarna
2. pogotowie ratunkowe
3. policja
4. służby techniczne
5. kierownictwo szpitala
6. kierownictwo personelu medycznego
7. kierownictwo personelu pomocniczego
8. kierownictwo pozostałych służb

Jak się zachować, co robić - gdy zauważymy pożar?
- Nie wpadaj w panikę! - zachowaj spokój,
- Uważaj! dym i gazy trujące znajdują się pod sufitem, dlatego schyl się i poruszaj się blisko ścian.
- Jeśli znajdujesz się w płonącym budynku włącz alarm - jeśli taki jest w nim zainstalowany. Detektor dymu powinien znajdować się w każdym pomieszczeniu, kiedy gorące powietrze i dym dotrze do detektora - uruchomi alarm
- W trybie natychmiastowym opuść budynek, nie zabieraj ze sobą niczego.
- Jeśli nie możesz dotrzeć do drzwi wyjściowych, wejdź do pomieszczenia jeszcze nie ogarniętego pożarem, zbij jakimś przedmiotem okno - ale zachowaj ostrożność na stłuczoną szybę, aby się nie pokaleczyć.
- Zadzwoń po Straż Pożarną (tel. 998) - nie dzwoń z płonącego budynku, skorzystaj z telefonu sąsiada.
- Nie wchodź na teren płonącego budynku nim Straż Pożarna nie ugasi pożaru.
- Nie wchodź do pokoju ogarniętego pożarem i dymem. Nie wpadaj w panikę jeśli masz odciętą drogę ucieczki, jeśli nie możesz uciec przez okno poszukaj pomieszczenia nie wypełnionego dymem ani pożarem, spróbuj znaleźć pokój z wyjściem na balkon - jeśli takie istnieje,
- Jeśli drzwi nie są gorące, ani nie są ogarnięte płomieniami - zamknij je!
- Jeśli pożar zaczyna ogarniać pokój w którym się znajdujesz - spróbuj go ugasić np. tłumiąc go kocem, płaszczem, dywanem,
- zatrzymaj się i nie wykonuj dużo ruchów - pożar rozprzestrzenia się dzięki przeciągu
- 998 - to numer o którym każdy powinien pamiętać! Dzwoniąc pod ten numer stawiamy w stan pogotowia dyżurującą sekcję Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz najbliższą w terenie Ochotniczą Straż Pożarną. Zaczyna się akcja, dyspozytor rejonowego stanowiska kierowania koordynuje pracę z pogotowiem oraz policją, kieruje wyjazdami. Dowódca akcji z miejsca wydarzenia przekazuje centrali czy będą potrzebne posiłki np. jakie samochody będą potrzebne itp. Strażak zgodnie z ustawą z 1992r. zajmuje się ratowaniem życia i mienia. Gdy dojdzie do wypadku samochodowego, wybuchu bomby, wycieku chemicznego czy pożaru - niezastąpieni w eliminowaniu tych zdarzeń byli, są i będą strażacy!

Dodaj swoją odpowiedź
Edukacja dla bezpieczeństwa

Instrukcja przeciwpożarowa dla Apteki

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA DLA APTEKI
PROFILAKTYKA
1. Zakaz palenia.
2. Materiały łatwopalne nie powinny znajdować się w pobliżu urządzeń elektrycznych.
3. Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników.
4. Drogi ewakuacyjne...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Instrukcja przeciwpożarowa w szkole

Zasady ogólne.

Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dyrektor szkoły zapewniając jej ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności:
przestrzegać przeciwpożarowych in...

Pedagogika

Opis i analiza ćwiczenia wychowawczego.

OPIS I ANALIZA ĆWICZENIA WYCHOWAWCZEGO
„NASZE BEZPIECZEŃSTWO – PIERWSZA POMOC”


METODYKA PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ
D. CZEKAN
Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowani...

Etyka

Ochrona przeciwpożarowa

1. PREWENCJA POŻAROWA.

Prewencja pożarowa (profilaktyka przeciwpożarowa) obejmuje zespół działań prowadzonych w celu zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, z...

Zarządzanie

100 zagadnień z zarządzania

1. Czym jest kierowanie ?
Kierowanie, to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.
2. Czym jest...