Znaczenie symboli narodowych dla obywateli i państwa

Symbole narodowe Polski to biało-czerwona flaga, godło przedstawiające białego orła w koronie na czerwonej tarczy oraz hymn państwowy, czyli Mazurek Dąbrowskiego. Geneza powstania naszego godła sięga epoki średniowiecza, barwy polskiej flagi oraz powstanie hymnu także związane są z historią.
Flaga narodowa ma zawsze największe znaczenie na wszelkich ważnych uroczystościach. Wznoszona jest na maszt jako pierwsza, następnie mogą być eksponowane inne, np. flagi miejskie i regionalne.
Symbole narodowe nie są tylko pustymi znakami. Różnią się od zwykłych znaków tym, że wyrażają szczególną, istotną treść - wspólnotę, tożsamość, pamięć, a także nadzieję. Obywatele mogą posługiwać się symbolami w celu podkreślenia patriotyzmu, przynależności do państwa, oraz aby zamanifestować zjednoczenie duchowe z narodem podczas ważnych dla kraju wydarzeń.
Kiedyś ludzie oddawali życie za symbole narodowe, dlatego też każdy symbol narodowy, czy to polski, czy też zagraniczny zasługuje na szacunek. Przyjęto na przykład, że podczas odgrywania hymnu przyjmuje się postawę „na baczność”, natomiast z flagą należy się odpowiednio obchodzić. W pomieszczeniach z godłem również nasze zachowanie powinno być właściwe, można to wyrazić poprzez zdjęcie czapki, dbanie o czystość języka i powagę wypowiedzi.
Okazywanie braku poszanowania dla symboli narodowych w miejscu publicznym grozi grzywną lub karą pozbawienia wolności. W prawie polskim obowiązują bowiem odpowiednie przepisy regulujące zasady zachowania się wobec symboli narodowych. Prawdziwy patriota powinien jednakże kierować się bardziej honorem niż przepisami prawa.

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Szkoła a edukacja patriotyczna

Aleksander Kamiński napisał: ?To książka o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć?- charakterystyka zbiorowa pokolenia Kolumbów

Patriotyzm to szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla...

Politologia

Ustrój Polityczny na Ukrainie

„Ustrój Polityczny na Ukrainie”


1. Wstęp


Ukraina (nazwa oficjalna - Republika Ukrainy) jest nowym państwem w Europie, powstałym w 1991 roku w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Droga do niepodległości i suwer...

Socjologia

Młodzież jako szczególna grupa społeczna oraz Państwo

Socjologia młodzieży zakłada, że
a) jest to szczególna kategoria społeczna
b) jest odrębna od świata dorosłych
c) jej rola i znaczenie w społeczeństwach przemysłowych wzrasta
Podczas buntów młodzieży na przełomie lat ...

Wiedza o społeczeństwie

Patriotyzm w dzisiejszych czasach

W każdym z języków świata istnieją słowa wzniosłe, patetyczne jak ojczyzna, honor, szlachetność, wyrażające myśli, idee, które słyszymy w czasie każdego narodowego święta, o których czytamy w szkolnych lekturach i widzimy na ekrana...

Historia

Ponadczasowe osiągnięcia Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Mianem Wielkiej Rewolucji Francuskiej historycy nazywają okres w dziejach Francji zapoczątkowany symboliczną datą 14 lipca 1789 roku, kiedy to lud Paryża zdobył symbol władzy absolutnej króla - twierdzę Bastylię i zakończony 10 listopada ...