Rejent Milczek charakterystyka.

Rejent MilczekRejent Milczek, ojciec Wacława miał wykształcenie prawnicze. Należała do niego połowa zamku, ale stale przemyśliwał, aby zawładnąć całością. W tym celu stale knuł jakieś intrygi. Potrafił umiejętnie przeinaczać fakty, np. przy spisywaniu pozwu o rzekome pobicie:
-Lecz kto szturka, ten nie łechce?
-Ha! Zapewne
-A więc bije?
-Oczywiście
-Komu kije porachują kości w grzebiecie, ten jest bity- wszak to wiecie? A kto bity ten jest zbity? Co?
-Ha! Dobrze pan powiada,
Ten jest zbity
-To rzecz jasna, moi mili...
...Mieć więc ranę tyle znaczy,
Co mieć ciało skaleczone:
Że zaś raną jest drapnięcie,
Więc zapewnić możem święcie,
Że jesteście skaleczeni
Przez to chleba pozbawieni.
Był również przebiegły, egoistyczny i złośliwy. Robił wszystko, aby się zemścić na sąsiedzie. W tym celu kazał swojemu synowi poślubić Podstolinę wybrankę Cześnika. Rejent to człowiek wyjątkowo spokojny i powolny, wręcz flegmatyczny. Stwarzał on pozory dobroci („serdeńko”), w rzeczywistości był zawzięty i skryty
-Ależ bo ja mam i ludzi. Każę oknem cię wyrzucić. A tam dobry kawał z góry
-O, nie trzeba
-Jest tam który?
-Niech się pan nie trudzi
-Pan jak piórko stąd wyjedzie. Czekać w czterech tam za drzwiami!
Rejent chodząc lekko garbi się i składa ręce na wznak pokory. Gustuje on raczej w polskiej modzie, w przeciwieństwie do Papkina i Podstoliny.
W opisywanym przeze mnie bohaterze „Zemsty” najbardziej podoba mi się jego „odpowiednia” znajomość prawa, cały ten spokój i udawanie pobożnego poprzez ciągłe powtarzanie „Niech się dzieje wola nieba...”. Jest on postacią mało sympatyczną, ale cenię w nim talent spiskowcy.


Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz charakterystyka porównawcza.

Charakterystyka porównawcza Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka

Głównymi bohaterami komedii Aleksandra Fredro pt.: „Zemsta” są Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek. Aby dowiedzieć się czegoś o nich, ich cechach osobowośc...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta

Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz – dwie główne postacie „Zemsty” Aleksandra
Fredry są współwłaścicielami zamku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to,
że wzajemnie się nienawidzą. Są szlachcicami, oddzielonymi o...

Język polski

Charakterystyka Rejenta

Jednym z głównych bohaterów książki Aleksandra Fredry pt. "Zemsta" jest wdowiec Rejent Milczek. Samotnie wychowuje jedynego syna Wacława, razem zamieszkują połowę zamku, drugą część zajmuje największy wróg Milczka- Cześnik Raptusiewi...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta (z cytatami!)

Z pośród wielu książek przeczytanych przeze mnie, najbardziej utkwiła mi w pamięci Aleksandra Fredry pt: "Zemsta". Głównymi bohaterami są Cześnik Raptusiewicz, oraz Rejent Milczek. Byli oni sąsiadami o przeciwnych cechach, których łącz...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta - głównych bohaterów komedii "Zemsta" A. Fredry

Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to bohaterowie komedii A. Fredry pt. ?Zemsta?. Byli oni skłóconymi sąsiadami. Mieszkali w podzielonym na dwie części zamku (w jednej części mieszkał Rejent, w drugiej Cześnik). Obydwaj panowie mieli ok...