Prawo podatkowe

Prawo podatkowe w ujęciu ogólnym - praca w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo

Prawo podatkowe-notatki z wykładu

DOCHÓD PUBLICZNY- to dochody uzyskiwane przez państwo i samorząd.
Klasyfikacja dochodów:
1.kryterium podmiotu od którego dochód jest pobierany
*od os.fiz- np. podatek od os.fiz- PIT, podatek od psów
*od os. prawnych- CIT
*...

Administracja

Prawo podatkowe.

Podatek- publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, które wynika z ustawy podatkowej.

Elementy stałe podatku ? wszystkie musza wystąpić j...

Prawo

Prawo finansowe

PRAWO FINANSOWE – pod pojęciem jego należy rozumieć zespół (całokształt) norm prawnych, które wynikają z obowiązujących aktów prawnych a dotyczą określenia zasad gromadzenia i wydatkowania pewnych środków pieniężnych. Te środki ...

Prawo

Prawo finansowe

1. Definicja podatku
Według ordynacji podatkowej podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej.
P...

Administracja

Finanse publiczne i prawo finansowe

I. FINANSE PUBLICZNE.
Finanse publiczne ? potocznie wiąże się to z pieniądzem, ze stosunkami społecznymi, które łączą się z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Jak nie ma pieniądza to nie ma finansów i nie ma stosun...