Kultura Oświecenia w Polsce za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego.

KULTURA OSWIECENIA W POLSCE ZA CZASÓW STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO
1. Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski, jest oceniany bardzo różnie: od bohatera narodowego do rosyjskiej marionetki. Jednak niewątpliwie przyczynił się do rozwoju polskiej kultury i sztuki.

2. Obiady czwartkowe – były spotkaniami organizowanymi od 1770 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na wzór paryskich salonów literackich. Były one organizowane regularnie co tydzień i trwały 3-4 godziny. Spotkania odbywały się na zamku królewskim w Warszawie, a podczas lata w Pałacu Łazienkowskim.
Na obiadach czwartkowych spotykali się artyści: malarze, rzeźbiarze, poeci, literaci i dyskutowali na tematy związane z nauką, sztuką oraz dziełami literackimi.
Oficjalnym organem prasowym tych spotkań były „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” wydane w latach 1770 – 1777 r. Chwaliły one króla jako mecenasa sztuki oraz upowszechniały ideę oświecenia.
Poza obiadami czwartkowymi odbywały się też obiady środowe, czyli spotkania dla pedagogów, polityków i dworskich dostojników.

3. Monitor – pierwsze regularne wydawane czasopismo w latach 1765 – 1785 r. Zostało założone w marcu 1765 r. przez Franciszka Bohomolca oraz Ignacego Krasickiego, przy wsparciu i z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były drukowane w drukami królewskiej. Redagowanie na wzór angielskiego „The Spectator” w duchu racjonalizmu i tolerancji religijnej.
Monitor poruszył wiele aktualnych i różnorodnych tematów poprzez nowe formy – eseje, reportaże, listy do redakcji, artykuły, felietony. Jego redaktorzy krytykowali wzór szlachcica sarmaty, nawoływali do zmian postępowania w duchu oświecenia, co miało poprawić obyczaje, moralność, fanatyzm religijny oraz szlachecki szał pojedynkowania się. Umieszczono w nim również dzieła wybitniejszych polskich poetów XVIII w. oraz tłumaczenia dzieł zagranicznych.

4. Szkoła Rycerska – inaczej Akademia Szlachecka Korpusu Kadetów – szkoła państwowa założona 15 marca 1765 r. w Warszawie przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej siedziba mieściła się w Pałacu Kazimierowskim, zamknięto ją w grudniu 1794 r. Jako hymn wybrano wiersz Ignacego Krasickiego, który miał wpajać, że ojczyzna to coś więcej niż kawałek oddziedziczonej po ojcu ziemi.
Szkoła była przeznaczona dla uboższej młodzieży szlacheckiej i miała przygotować ją do różnego rodzaju zadań wojskowych i cywilnych.
Na jej założenie król przeznaczył 1,5 mln złotych, a rocznie przeznaczał na nią 200 000 zł ze szkatuły królewskiej i 400 000 zł z budżetu państwa, co pozwalało na wychowanie co rok 200 kadetów.
Ciekawostką jest, że Stanisław August Poniatowski przyznał się w roku 1784, że Szkołę Rycerską założył po to, aby dostarczać kadry oficerskie Rosjanom, przez co uczelnia miała poparcie carycy Katarzyny II.

Bez wątpienia Stanisław August Poniatowski mimo wszystko pomógł Polsce w przejściu w nową epokę.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Kultura oświecenia w Polsce za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego

1. Stanisław August Poniatowski - ostatni król Polski, jest oceniany bardzo różnie: od bohatera narodowego do rosyjskiej marionetki. Jednak niewątpliwie przyczynił się do rozwoju polskiej kultury i sztuki.

2. Obiady czwartkowe – by...

Język polski

Epoka Oświecenia

TEMAT: Oświecenie – epoka rozumu i postępu.

1) Podłoże i czas trwania epoki.

Oświecenie miało podobne podłoże jak odrodzenie. Klasę społeczną, która odegrała najważniejszą rolę, była francuska burżuazja. Za Ludw...

Etyka

Etyka polska w dobie oświecenia

Etyka polska w dobie oświecenia.


Okres Oświecenia odpowiada w Polsce panowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795). Kultura polska w tych czasach znajdowała się w stanie upadku. Dotyczy to również myśli etycznej, któ...

Historia

Próby reform Rzeczypospolitej w XVII wieku

PRÓBY REFORM RZECZYPOSPOLITEJ W XVIII WIEKU

Na początku XVIII wieku Rzeczypospolita znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Wojny ze Szwecją, Rosją, Turcją, powstanie Chmielnickiego na Ukrainie, a także rokosze Zebrzydowskiego i Lub...

Historia

Polska doby stanisławowskiej. Czas upadku czy postępu?

Polska doby stanisławowskiej jest dla mnie okresem bardzo kontrowersyjnym.
Nie znalazłem w literaturze informacji, które potraktowałyby te wydarzenia w sposób jednoznaczny. Wielu publicystów, literatów bądź pamiętnikarzy sprzecza się...