Determinanty dochodu narodowego

Dochód narodowy

Dodaj swoją odpowiedź
Makroekonomia

Makroekonomia - wykłady 2005

MAKROEKONOMIA 26.09.05
1. Wprowadzenie do makroekonomii
2. Rola państwa w gospodarce
3. Kategorie PKB
4. Determinanty dochodu narodowego
5. Pieniądz i jego funkcje
6. System pieniężno – kredytowy
7. Budżet państwa...

Administracja

Norma prawna

NORMA PRAWNA
- wypowiedź wskazująca określony sposób zachowania się
- wyraża treść prawa
- wyprowadzana z przepisów czemu służy ich wykładnia, interpretacja
- może być zbudowana z jednego lub z kilku przepisów
- m...

Ekonomia

Ekonomia i gospodarka

Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii

Ekonomia – aikos – dom, nomos – prawo – nauka o prawach rządzących gospodarstwem
II. nauka o prawidłowościach, kt. rządzą procesami gospodarczymi, czyli działalnością gospodarczą l...

Makroekonomia

Makroekonomia -Zagadnienia

MAKROEKONOMIA -ZAGADNIENIA

1) PRZEDMIOT BADAŃ. 4 GŁÓWNE PROBLEMY MAKROEKONOMII A POLITYKA GOSPODARCZA
Głównymi problemami makroekonomii są:
Inflacja - to trwały wzrost ogólnego poziomu cen .
inflacja ciągniona przez po...

Ekonomia

Ewolucja powiązań handlowych Polski w okresie transformacji

ROZDZIAŁ I
DETERMINANTY WYMIANY HANDLOWEJ

1.1. Uwarunkowania regionalne
1.1.1. Położenie i poziom rozwoju
1.1.2. Podobieństwo kulturowe
1.1.3. Organizacje lokalne
1.2. Organizacje ponadnarodowe
1.3. Zmienne ...