Buddyzm

Religia wywodząca się z systemu stworzonego przez Buddę. Po jego śmierci w 483r.p.n.e. buddyzm szeroko rozprzestrzenił się w Indiach, zyskał wielu zwolenników zwłaszcza w Iii.p.n.e. znajdując poparcie cesarza Amoki. Wywarł ogromny wpływ ukazując drogę zbawienia, na której nie miała znaczenia przynależność do kast; nie była także zależna od rytualnych obrzędów i ofiar, jakie w hinduizmie wypełniali bramińscy kapłani. Siłę buddyzmu stanowiły jego liczne, zdyscyplinowane gminy zakonne. Pod koniec I tysiąclecia n.e. buddyzm stracił grunt w Indiach na rzecz odrodzonego hinduizmu, skupiającego uwagę na naboznym kulcie; unicestwiły go go tu ostatecznie najazdy muzułmanów. Jednakże dzięki mnichom zdążył się ju rozprzestrzenić w całej Azji, obejmując w jej środkowej i północnej części Afganistan, Tybet, Mongolię, Chiny, Japonie, Koreę i Wietnam, na południu zaś i południowym wschodzie Azji ogarnął Sri Lankę, Birmę, Tajlandię, Kambodżę i Laos.

W ciągu wieków, które upłynęły od śmierci Buddy, na gruncie jego nauczania, wyłoniło się wiele różnych szkół, grupowanych zwykle w dwa „wozy”: mahajanę, przeważającą na terenach płn. Azji, i hinajanę, której jedyną utrzymującą się formą jest therawada, „droga starszych”, rozprzestrzeniona w południowej i południowo-wschodniej Azji. Mahajana ma różne szkoły i sekty. Dziela je róznice religijne i filozoficzne, lecz wszystkie razem wzięte różni od therawady przydanie większego statusu Buddzie, uważanemu raczej za byt wieczny i transcendentny niż za człowieka oraz nakazywanie wyznawcom, by dążyli do tego, żeby zostać bodhisttawą, tj. istotą działającą na rzecz zbawienia wszystkich, wszystkich nie by zabiegali tylko o własną świętość.

Ekspansję buddyzmu poza granice Indii możemy śledzić dopiero od czasów panowania Amoki, który został wyznawcą tej religi. Wysłał misje m.in. do Anuradhapury, stolicy Cejlonu, na czele tej misji stał jego krewny, być może nawet syn. Inne kraje przyjmowały buddyzm stopniowo.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Buddyzm

ZARYS HISTORII BUDDYZMY:

Historyczny Budda Siakjamuni, który żył przed ponad 2500 laty, nie pozostawił bezpośrednio przez siebie spisanych nauk. Uczniowie Buddy zapisali je dopiero po jego śmierci. Historia buddyzmu opiera się zarów...

Religia

Buddyzm

Buddyzm
Buddyzm to religia powstała ok. V w. p.n.e. w północnych Indiach.
Jej założycielem i twórcą podstawowych założeń był, żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhartha Gautama, syn księcia z rodu Śakjów, władcy jedn...

Religia

Buddyzm a chrześciajństwo

W V wieku przed Chrystusem Indie przeżywały okres religijnej reformacji. Jej wynikiem było powstanie dwóch nowych religii: dżinizmu – nie posiadającego dziś większego znaczenia, i buddyzmu – liczącego obecnie pół miliarda wyznawców.<...

Religia

Buddyzm

W V wieku przed Chrystusem Indie przeżywały okres religijnej reformacji. Jej wynikiem było powstanie dwóch nowych religii: dżinizmu - nie posiadającego dziś większego znaczenia, i buddyzmu - liczącego obecnie pół miliarda wyznawców.

Religia

Buddyzm

Buddyzm


Buddyzm to jedna z wielkich religii uniwersalnych. Rozwijała się począwszy od V w. p.n.e., a jej punkt wyjścia stanowiły nauki głoszone przez Buddę Sakjamuniego. Podstawą buddyzmu są tzw. Cztery Szlachetne Prawdy, ob...

Filozofia

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm to trzy największe religie Chin i Dalekiego Wschodu. Jednakże w przeciwieństwie do buddyzmu dwie pozostałe nie stały się religiami światowymi. Swym zasięgiem obejmują w zasadzie tylko Chiny oraz obszary, na kt...