Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie wartości wychowawczych i zagrożeń

SPIS TREŚCI:

1. POJĘCIE CZASU WOLNEGO.

2. FUNKCJE WYCHOWAWCZE CZASU WOLNEGO.

3. WYKORZYSTYWANIE CZASU WOLNEGO.

4. STYLE SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO.

5. PATOLOGIA WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE WOLNYM (PRZYCZYNY I PRZEJAWY).

6. ROLA ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W REALIZACJI FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH I ORGANIZOWANIU CZASU WOLNEGO.

7. KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCEJ CZASU WOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

BIBLIOGRAFIA

Dodaj swoją odpowiedź
Dydaktyka

Zagadnienia dydaktyka

1. EDUKACJA RÓWNOLEGŁA: POJĘCIE, CECHY, BADACZE

znaczenie szerokie: całokształt wpływów i oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, intencjonalnych i nieintencjonalnych, świadomie ale i okazjonalnie, przypadkowo na ...

Pedagogika

Patologie społeczne występujące wśród młodzieży

PATOLOGIE SPOŁECZNE WYSTĘPUJACE WŚRÓD MŁODZIEŻY


PEDAGOGIKIA RESOCJALIZACYJNA
R. LEMAŃCZYK - ĆWICZENIA
Wraz z gwałtownymi przemianami, które zachodziły we wszystkich dziedzinach życia społeczno – ekonomicznego w ...

Pedagogika

Profilaktyka Prof.UJ F. Wojciechowski- wykłady

KONCEPCJE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

WSTĘP
Wychowanie to uczynienie z istoty biologicznej istoty społecznej.
Socjalizacja i resocjalizacja.
Socjalizacja - ogół wpływów zamierzonych i niezamierzonych. Efektem jest jednostka ...

Wychowanie do życia

Jakie są patologie życia społecznego i co jest ich przyczyną.

Jakie są patologie życia społecznego i co jest ich przyczyną.
Wprowadzenie
Wraz z gwałtownymi przemianami, które zachodziły we wszystkich dziedzinach życia społeczno – ekonomicznego w XX wieku, nastąpił wzrost przestępczości i...

Psychologia

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania

Media stały się nieodłącznym elementem życia niemal każdego człowieka. Informują one ...