Mikroekonomia

Mikroekonomia

Dodaj swoją odpowiedź
Mikroekonomia

Mikroekonomia- zagadnienia

MIKROEKONOMIA
I. Czym zajmuje się ekonomia?
Ekonomia - jest nauką badającą, w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Celem ekonomii je...

Mikroekonomia

Mikroekonomia zarys wykładów


I. PODSTAWOWE KATEGORIE GOSPODARKI RYNKOWEJ
1. Pieniądz – pojęcie, ewolucja, istota
- Funkcje pieniądza
2. Cena - rodzaje (absolutna, relatywna), funkcje, mechanizmy powstawania cen
3. Towar - pojęcie, wartości towar

Mikroekonomia

Mikroekonomia - Zagadnienia

MIKROEKONOMIA - ZAGADNIENIA

1. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności
· Gospodarstwa domowe
· Przedsiębiorstwa
· Małe rodzinne gospodarstwa rolnicze
· Banki parabanki
· Państwowe instyt...

Ekonomia

Mikroekonomia

1. PRZEDMIOT EKONOMII W UJĘCIU MIKRO I MAKRO
Ekonomia jest nauka badającą, w jaki sposób ludzie (pojed. lub w zorg. zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania różnych potrzeb mat. i nie mat. Zasoby, kt...

Finanse i bankowość

Mikroekonomia-testy

mikroekonomia-testy...