Systemy gospodarcze

W zależności od tego jak zorganizowana jest gospodarka w danym kraju, czyli jaka własność dominuje, jaki jest wpływ państwa na gospodark, wyróżnia się 3 podstawowe formy organizacji gospodarki czyli SYSTEMY GOSPODARCZE:

1. GOSPODARKA TRADYCYJNA- mało rozwinięta, skupiona głównie na rolnictwie i produkcji wyrobów podst. dla człowieka, przy niskim poziomie rozwoju cywilizacji

2. GOSPODARKA PLANOWA (centralnie planowana, socjalistyczna)- czyli godpodarka oparta na realizacji planó wytyczonych przez państwo, gdziepaństwo było właścicielem przedsiębiorstw i środków produkcji i ustalałow ceny, wielkośc produkcji, wys. zatrudnienia itp

3. GOSPODARKA RYNKOWA- czyli taka, któa funkcjonuje w oparciu o swobodnie działający rynek i prawa rynkowe
~> przedsiębiorstwa i środki produkcji są gł. własnością prywatną
~> jest swoboda zakładania firm, tzn każdy pełnoletni człowiek może założyć własne przedsiębiorstwo
~> istnieje swobodny rozwój handlu, także z zagranicą
~> o tym co, ile i jak produkować decydują same przedsiębiorstwa na podstawie informacji z rynku
~> ceny towarów i usług ustalają się na rynku w zależności od wys. popytu i podaży (państwo nienarzuca cen)
~> na rynku istnieje konkurencja, tzn przedsiębiorstwa starają się przyciągać klientów oferując im to czego potrzebują
~> przedsiębiorstwa nastawione są na osiągnięcie zysku. Muszą zatem wytwarzać to na co jest popyt
~> państwo ustala tylko pewne zasady (np przepisy prawne, podatki, reguły działania przedsiębiorstw itp), nie ingeruje natomiast w funkcjonowanie rynku
~> konsumenci swobodnie mogą wybierać co i ile kupią, w co zainwestują pieniądze i co zrobią ze swoją własnością

Dodaj swoją odpowiedź
Podstawy przedsiębiorczości

Systemy gospodarcze

Gospodarka Tradycyjna-sys gosp,w kt zasoby rozdzielone się na podts zwyczaju,zmiany i rozwoj nast. b.wolno; ludzie postępują tak,jak ich przedkowie,a wiekoszosc wyborów jest produkt i konsumow w odrębie lokalnej społeczonosci,(npbiedne kraje-A...

Geografia

Problemy gospodarcze krajów powstałych po rozpadzie ZSRR.

W większości powstałych państw obecnie podstawą gospodarki jest rolnictwo. Można także doliczyć produkcję maszynową. Jednym z głównych problemów jest brak żyznych gleb. Jedynie Ukraina i 50% powierzchni Litwy to ziemie o bardzo dobrej ...

Makroekonomia

Systemy ubezpieczeń

System ubezpieczeń

System
* zbiór elementów powiązanych ze sobą w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób
* zbiór elementów wraz z relacjami zachodzącymi pomiędzy nimi

Ekonomia

Systemy Ekonomiczne

W załącziki opis systemów ekonomicznych - wg "Współczesne Systemy Ekonomiczne" T. Kowalik

Mega systemy – wielkie rodziny systemów, różnych wariantów, odmian zarówno kapitalizmu jak socjalizmu
1. komunizm – realny socjaliz...

Politologia

System polityczny, systemy polityczne, silski wsnhid

SYSTEM POLITYCZY _ DEFINICJA POJĘCIA
System to najogólniej każdy skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę zbiór elementów. Strukturę można określić jako ogół związków między elementami uwarunkowanych przynale...