Matematyka finansowa

Matematyka finansowa wzory

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Czym zajmuje się matematyka finansowa? Mam przygotować pracę na ten temat. NIe chodzi mi o gotowca, ale o podanie zagadnień, które przydałoby się zamieścić. Ach, jest to gimnazjum, czyli to wszystko bez wchodzenia w zagadnienia "lycealne" lub "studiowe".

Czym zajmuje się matematyka finansowa? Mam przygotować pracę na ten temat. NIe chodzi mi o gotowca, ale o podanie zagadnień, które przydałoby się zamieścić. Ach, jest to gimnazjum, czyli to wszystko bez wchodzenia w zagadnienia "lycealne" l...

Finanse i bankowość

Matematyka Finansowa z Figurskim

W załacznku daje wykłady zadania ktore sie przydadza do egaaminu u figurskiego...

Zarządzanie w transporcie

Ocena ekonomiki transportu wewnętrznego

Rozdział V.
Zgodnie z literaturą przedmiotu, ekonomika transportu to specyficzny dział ekonomii, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze transportowym . Wykorzystuje się w niej info...

Geografia

Walory turystyczne Włoch

Włochy należą do państw o najstarszych tradycjach turystycznych. Już w XVIII w. kraj ten odwiedzany był przez tysiące podróżników i badaczy. Do Włoch przybywa rocznie około 50-60 milionów turystów zagranicznych. Propozycja turystyczna ...

Finanse i bankowość

Finansowanie oświaty przez gminy w Polsce na przykładzie Gminy Iwanowice

Spis treści
Spis treści 1
Wstęp 2
Rozdział I. Oświata jako dobro społeczne. 4
1. Znaczenie oświaty w zaspokajaniu potrzeb człowieka. 4
2. Zarys historyczny rozwoju oświaty na ziemiach polskich. 6
3. Organizacja oświ...