Zarządzanie w transporcie

Zarządzanie w transporcie

Ocena ekonomiki transportu wewnętrznego

Rozdział V.
Zgodnie z literaturą przedmiotu, ekonomika transportu to specyficzny dział ekonomii, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze transportowym . Wykorzystuje się w niej info...

Zarządzanie w transporcie

Transport krajowy i międzynarodowy TIR, ADN, AETR,CMR,DMC, czas pracy kierowcy - ściąga

W załączniku "ściąga semi" znajduje się już przygotowana śćiąga do drukowania.

8. Czego dotyczy CMR.
Konwencję stosuje się do wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, niezależnie od miejsca ...