Opakowanie i jego funkcje. Rodzaje opakowań

Opakowanie – to wyrób, który stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, ułatwiać przemieszczanie, magazynowanie, jak również sprzedaż oraz ma oddziaływać na wyobraźnię nabywcy. Funkcje opakowań:
1.Funkcja Ochronna Towarów – chroni produkt przed działaniem czynników zewnętrznych. Wartość użytkowa musi być zabezpieczona przez opakowanie , aby zapewnić : świeżość, trwałość, estetyczność, atrakcyjność. Opakowanie powinno zapobiegać : zepsuciu, zmianie barwy, zmianie konsystencji, wyparowaniu, zabrudzeniu, uszkodzeniu towaru
2.Funkcja Informacyjna – nabywca zapoznaje się z rodzajem i właściwościami produktu, datą produkcji, sposobem użycia, terminem ważności, ceną, producentem. Funkcja ta jest ważna w przypadku wprowadzania na rynek nowego towaru.
3.Funkcja Reklamowa – podnosi ona wartości estetyczne towaru i zachęca do kupna
4.Funkcja Promocyjna – organizowanie degustacji. Towary znajdujące się w sprzedaży promocyjnej zawierają kupony konkursowe, które upoważniają klientów do udziału w losowaniu nagród.
5.Funkcja Jakościowa – ma znaczenie przy towarach luksusowych. Są produkowane one z bardzo dobrych tworzyw, o ciekawej kolorystyce, są trwałe i podkreślają wysoki poziom towaru. Estetyczne opakowanie zachęca klienta do kupna mimo wysokiej ceny.
6Funkcja Ekologiczna – polega na tym, że opakowania powinny być możliwe do wycofania z obrotu handlowego i nadawać się do utylizacji, aby były przyjazne dla środowiska.
Podział opakowań:
1.Rozpatrywanie zagadnienia styku opakowań z towarami: A- opakowania bezpośrednie – stykają się bezpośrednio z towarami, chronią towary przed wpływami zewnętrznymi. Należą do nich np.: torebki papierowe. B – Opakowania pośrednie – służą do ochrony towarów opakowanych bezpośrednio i samych opakowań. Chronią towar przed uszkodzeniami mechanicznymi przed wpływami atmosferycznymi, kradzieżą. Odgrywają ważną rolę w czasie transportu i przechowywaniu. Należą do nich skrzynie, klatki, kartony,
2.W zależności od przeznaczenia rozróżniamy opakowania: A- Jednostkowe zawierają określoną ilość towarów sprzedawaną w handlu detalicznym. Opakowania te powinny umożliwić rozpoznanie opakowanej jednostki. B – Zbiorcze – zawierają od kilku do kilkudziesięciu opakowań jednostkowych. Pełnią funkcję ochronną. Nie są przeznaczone dla konsumentów. Do klientów trafiają w przypadku dużej ilości opakowań jednostkowych np.: napoje cukier C – Transportowe – obejmują ilości towarów, które są najwłaściwsze do wykonywania czynności manipulacyjnych i ułatwiają transport. Mogą to być opakowania bezpośrednie i pośrednie.
3.Ze względu na trwałość opakowania dzielimy na: Trwałe i Nietrwałe
Opakowania Drewniane- są to najczęściej opakowania transportowe do których zaliczamy: skrzynie, klatki, pojemniki, kosze, Opakowania drew. Jednostkowe są to : łubianki, beczki wełna drzewna jako materiał pomocniczy. Ze względu na deficyt drewna, opakowania te są wycofane i zastępowane opakowaniami z tworzyw sztucznych.
Zalety: - dobra wytrzymałość mechaniczna, źle prowadzą ciepło i prąd elekt., mają nieznaczną przenikalność powietrza, mają słabą aktywność.
Wady – hydroskopijność (wchłanianie wilgoci) są łatwopalne, niekiedy wydzielają zapach żywicy i mogą tym ujemnie oddziaływać na towar.
Opakowania Metalowe to – puszki, beczki, wiadra, kanistry, konwie, pudełka, pojemniki, skrzynie, tuby, folie. Są często stosowane jako opakowania wielokrotnego użytku
Zalety – duża wytrzymałość mechaniczna i odpowiednia twardość (ułatwia transport) – łatwość obróbki i odporność na korozję - można na nie łatwo nakładać rysunki napisy powlekać lakierem
Wady - duże przewodnictwo cieplne
Opakowania Papierowe – mają bardzo liczne zastosowanie jako miękkie i sztywne. Opakowania miękkie to : papier pakowy uszlachetniany oraz powlekany tworzywami sztucznymi lub metalowymi. Opakowania sztywne : kartony, tektura, sklejka tekturowa wielowarstwowa. Papier stosuje się również do bezpośredniego owijania towarów.
Zalety – dobre właściwości mechaniczne – mała masa – bezwonność – słabe przewodnictwo cieplne – łatwość przerobu – można wykonywać na nim wydruki – tani w produkcji – możliwość odzyskania z makulatury
Wady – nasączliwość która zmniejsza wytrzymałość mechaniczną.
Opakowania Szklane – stosowane do pakowania artykułów żywnościowych. Zaliczmy do nich: butelki, słoiki, słoje, balony, ampułki. Mogą być produkowane za szkła bezbarwnego lub barwionego. Szkło ciemne nie przepuszcza promieni nadfioletowych, które przyczyniają się do utraty witamin.
Zalety: - gładkość powierzchni, nienasiąkalność, obojętność i odporność chemiczna, przezroczystość, higieniczność, wielokrotność użytku, Wady : konieczność stosowania dodatkowo innych opakowań ochronnych
Opakowania z Tworzyw Sztucznych występują w różnych formach np.: płaty folii, torbach, worków, opakowań grubościennych (kanistry). Z tworzyw sztucznych wyrabia się zamknięcia do innych tradycyjnych opakowań, jak zakrętki, kapsle, korki. Opakowaniom plastikowym można nadać różne kształty są bardzo estetyczne
Zalety – duża wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna, odporność na działanie drobnoustrojów i owadów, przezroczystość, niska cena, mała masa, odporność na działanie wody gazów temperatury Wady: nieekologiczność
Opakowania z Tkanin Typowymi opakowaniami z tkanin są worki produkowane z juty, lnu, konopi i wiskozy. Worki są chyba najlepszym rodzajem opakowań do towarów sypkich, którym należy zapewnić dopływ powietrza. Odznaczają się małą masą właściwą. Worki należą do opakowań wielorazowego użycia, ale należy pamiętać o konieczność ich czyszczenia i trzepania.
Wady: łatwość zanieczyszczenia, mała trwałość mała odporność na czynniki zewnętrzne.

Dodaj swoją odpowiedź
Technologia gastronomiczna

Opakowanie żywności – kształtowanie i funkcja

Człowiek na początku istnienia swojej cywilizacji ze względu na stopień intelektualnego rozwoju pozyskiwał żywność wyłącznie dla potrzeby chwili, aby zabezpieczyć głód. Żywność i jej pozyskanie oprócz naturalnego instynktu rozmnaża...

Makroekonomia

Opakowania

1.Podstawowe pojęcia opakowania.

*Opakowanie produktu, chroni informuje czy promuje.

Opakowanie stanowi ważny składnik produktu.
Chroni towar przed zniszczeniem, zapewnia jego atrakcyjny wygląd i dostarcza klientowi infor...

Zarządzanie

Zarzadzanie opakowaniami

1. Cele zarządzania produkcją, zarządzanie zintegrowane, co to jest, co się na niego składa?
Zarządzanie to działalność kierownicza, polegająca na ustalaniu celów i ich realizacji (stosuje się do działalności kierowniczej przede ws...

Ekonomia

Opakowania.

1. Cele zarządzania produkcją, zarządzanie zintegrowane, co to jest, co się na niego składa?
Zarządzanie to działalność kierownicza, polegająca na ustalaniu celów i ich realizacji (stosuje się do działalności kierowniczej przede ws...

Marketing

Marketingowa rola opakowania.

WSTĘP

Wiele produktów, które spotykamy w życiu codziennym wręcz trudno wyobrazić sobie bez opakowania. Życie każdego człowieka nieodłącznie związane jest z wszelkiego rodzaju butelkami, kartonami, puszkami czy torebkami. One prz...