Biblia - związki frazeologiczne i symbole

Oto kilka symboli i związków frazeologicznych z Biblii.

SYMBOLE


- drzewo poznania dobra i zła - pożądanie, pragnienie decydowania o tym, co dobre i złe i tym samym upodabnianie się do Boga

- drzewo życia - symbol nieśmiertelności

- zakazany owoc - coś niedozwolonego

- wąż - symbol szatana

- Ewa - pramatka, pierwsza kobieta, ulegając pokusie szatana stała się symbolem grzechu i pożądania

- Adam - pierwszy człowiek, ojciec wszystkich ludzi, protoplasta ludzkości

- Eden - raj, kraina szczęśliwości, ogród, w którym mieszkał Adam wraz z Ewą

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE


- niebieski ptak - człowiek żyjący cudzym kosztem, nieodpowiedzialny, próżniak, darmozjad, lekkoduch

- kozioł ofiarny - o człowieku (instytucji), na którego niesłusznie zrzuca się całą odpowiedzialność za coś

- hiobowa wieść - przerażająca wiadomość

- kamień węgielny - podstawa, rzecz najważniejsza, początek czegoś

- wilk w owczej skórze - ktoś udający łagodnego, pokornego, obłudnik

- wdowi grosz - niewielka ofiara dana ze szczerego serca kosztem wielu wyrzeczeń, pieniądze zebrane z trudem

- palec Boży - znak, przejaw działania sił nadprzyrodzonych, opatrzność

- błędna owca - ktoś zmyślony, nieprzytomny

- chodzić od Annasza do Kajfasza - kierować kogoś do różnych osób, instytucji, urzędów, nie pomagając w załatwieniu sprawy, zbywać kogoś

- przenieść się na łono Abrahama - umrzeć

- umywać ręce - usuwać się od czegoś, wyprzeć się kogoś, czegoś, nie chcieć brać za coś odpowiedzialność

- Arka Noego - symbol schronienia, przetrwania

- rozdzielać szaty - ubolewać (zwykle przesadnie) z jakiegoś, czyjegoś powodu; użalać się, biadać nad czymś, oburzać się na coś

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii.

Historie biblijne oraz mitologa grecko -rzymska stały się źródłem licznych motywów ,które wykorzystywane były w dziełach literackich różnych epok. Dzieła te są również skarbnicą ustabilizowanych związków wyrazowych. Wykorzystywane ...

Język polski

Biblia.

Biblia jest zbiorem pism powstałych na przestrzeni wielu wieków (Stary Testament - od XIII do I w. p.n.e., zaś Nowy Testament - od 51 do 96 r. n.e.). Ponad tysiącletni okres zapisywania zawartych tu treści myśli, obserwacji, wskazówek zapewni...

Język polski

Starożytność i jej nawiązania w literaturze - materiały do matury.

Matura ustna

1. Konflikt tragiczny w “Antygonie” Sofoklesa
Wstęp
• Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach
• Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z histori...

Język polski

Materiał do sprawdzianu z biblii i mitologii

BIBLIA
1. Przyczyny popularności Biblii:
- źródło prawdy dla wierzących,
- zaspokaja ludzką ciekawość na temat początków świata i życiu pierwszych ludzi,
- zawiera prawdy moralne, ma charakter dydaktyczny,
- inspiracj...