Adam Mickiewicz Świteź - streszczenie.

Świteź - opowieść kobiety z jeziora

Wyłowiona z jeziora kobieta opowiedziała historię powstania Świtezi. Powiedziała ona, że niegdyś było to miasto. Kiedy car Rusi zaatakował Litwę, Mengod, władca okupowanego państwa, Poprosił Tuhana władającego Świtezią o pomoc. Ten jednak bał się o los kobiet i dzieci, które zostały w mieście i chciał on pozostać. Jednak objawił się anioł, który powiedział, że będzie czuwał nad mieszkańcami Świtezi. Kiedy rozpoczęły się walki Litwini zaczęli przegrywać. Kobiety usłyszawszy zbliżających się Rusinów zaczęły błagać Boga o pomoc. Bóg postanowił zalać miasto i tak powstał jezioro Świteź. Mieszkańcy zamienili się w rośliny "cary". Gdy ktoś je zerwał - umierał.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Adam Mickiewicz Świtezianka - streszczenie

Ballada opowiada o losie pewnego strzelca, który zakochał się w tajemniczej dziewczynie, obiecując jej miłość i wierność na wieki. Tą dziewczyną jest Świtezianka, która jest piękną dziewczyną: "jej twarz, jak róży bladej zawoje", m...

Język polski

dzieje grodu Świteź w opowieści nimfy   ( streszczenie )"Świteź " Adam Mickiewicz

dzieje grodu Świteź w opowieści nimfy   ( streszczenie )"Świteź " Adam Mickiewicz...

Język polski

Adam Mickiewicz "Świtezianka" streszczenie.

Chłopak był strzelcem, dziewczyna niewiadomego pochodzenia, oboje się kochali i spotykali każdej nocy, przy jeziorze Świteź.

Dziewczyna była bardzo tajemnicza, strzelec nie wiedział kim jest, gdzie mieszka.Gdy nastąpiła jesień, c...

Język polski

Opowiadanie - czym jest opowiadanie, struktura, jak napisać, analiza przykładowych opowiadań.

W słownikach i encyklopediach można odnaleźć definicję opowiadania jako niewielkiego utworu narracyjnego pisanego prozą, o prostej i nie rozbudowanej, zazwyczaj jednowątkowej fabule. Opowiadanie, które zalicza się do gatunku epiki, spokrewn...