Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

Analiza porównawcza wybranych polskojęzycznych serwisów aukcyjnych

Analiza porównawcza wybranych polskojęzycznych serwisów aukcyjnych / Patrz załącznik...

Zarządzanie jakością

Zarządzanie przez jakość

(ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie przez jakość, kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowan...

Zarządzanie jakością

Jakość - definicja, historia.

Jakość - gotowiec np. na jakąś prezentację...

Zarządzanie jakością

Techniki oraz metody wykorzystywane w zarządzaniu jakoscią

Spis treści:

I TECHNIKI STOSOWANE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ ……….……………………….3
II NARZĘDZIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW………………………………………….8
1. Burza mózgów……………………...

Zarządzanie jakością

Znaczenie zarządzania Jakością W Zarządzaniu Nowoczesnym Przedsiębiorstwem

Termin „Jakość” nabrał w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nowego znaczenia i stał się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej czyli sukcesu. W ostatnim dziesięcioleciu jakość stała się przedmiotem współzawodnictwa w św...

Zarządzanie jakością

Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy

1. Czym jest zintegrowany system zarządzania?
„Zintegrowany system zarządzania to: połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąga...

Zarządzanie jakością

Definicje i historia jakości, kompleksowe zarządzanie jakością.

Ostatnie lata odznaczają się gwałtownymi zmianami w przedsiębiorstwach spowodowanymi wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także globalizowaniem się rynków oraz ciągle zmieniającymi s...

Zarządzanie jakością

Wdrażanie systemu zarządzania jakością według normy PN – EN ISO 9001:2000

Pojęcie “system jakości” może być zrozumiane jako system zarządzania jakością, natomiast zintegrowany system zarządzania jakością – jako system zarządzania jakością łącznie z systemem zarządzania środowiskowego i systemem zarz...

Zarządzanie jakością

Efekty ekonomiczne wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie na podstawie firmy budowlanej

Efekty ekonomiczne wynikające z wprowadzenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie na podstawie firmy budowlanej


Wstęp
W latach osiemdziesiątych termin "globalizacja" nie był jeszcze na ustach całego �...

Zarządzanie jakością

Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem - prezentacja PowerPoint

"Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem" - wykonana w całości przeze mnie prezentacja PowerPoint, zawierająca najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania jakością.

Prezentacja opracowana na podstawie publikacji:
M. Brzozo...

Zarządzanie jakością

Właściwości towarów i czynniki wpływające na ich jakośc.

Jakość to ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Do cech decydujących o jakości wyrobu należą:
- cechy techniczno – przyrodnicze tj. właściwości fizycz...

Zarządzanie jakością

Normy Jakościowe w Hotelarstwie i Gastronomi

Naprawdę dobra praca...

Zarządzanie jakością

Kontrola i audyt wewnętrzny

w zalaczniku...

Zarządzanie jakością

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Środowisko oznacza fizyczne i biologiczne otoczenie człowieka (zarówno naturalne, jaki stworzone sztucznie). Oznacza wszystko, co znajduje się w otoczeniu jakiegoś obiektu żywego lub nieożywionego i co z tym obiektem jest we wzajemnych oddzia...

Zarządzanie jakością

Diagram ishikawy, pareto-lorenza, fmea

Problem, który przedstawię za pomocą pięciu metod dotyczyć będzie parametrów eksploatacji wpływających ujemnie na opony.

Oto metody, które posłużą mi do przedstawienia danego zagadnienia:

1. Diagram przyczynowo-skutko...

Zarządzanie jakością

Charakterystyka i opis problemu jakościowego. Diagram Ishikawy

Wykres Ishikawy:
*Określenie problemu i narysowanie „szkieletu”
*Dopisywanie możliwych przyczyn powstania problemu
*Opracowanie dalszego planu działania
*Znalezienie sposobów eliminacji przyczyn problemu - metody pracy grupow...

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Zarządzanie jakością jest to wykonywanie funkcji zarządzania w stosunku do jakości systemu zarządzanego. Zarządzanie jakością dotyczy zarówno jakości systemu jak i jakości składników jego struktury wewnętrznej. Zarządzaniem jakości�...

Zarządzanie jakością

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Woda, H2O, tlenek wodoru, jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie związków chemicznych. Jej cząsteczka jest dipolem. Występuje w stałym obiegu wskutek dzia�...

Zarządzanie jakością

Jakość- wykłady

w załączniku...

Zarządzanie jakością

Jakość usług

wyklady z jakosci uslug - marketing...

Zarządzanie jakością

HACCP

HACCP
1. Wprowadzenie
Do zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności przywiązuje się coraz większą wagę. W ustawie z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywieni bezpieczeństwo z...

Zarządzanie jakością

Przykładowe pytania testowe

Pytania testowe...

Zarządzanie jakością

Przedstaw oznaczenia używane na produktach (metkach)

Większość pracy jest w tabelach, dlatego zapraszam do załącznika....

Zarządzanie jakością

Audyt wewnętrzny- pytania testowe

w zalaczniku...