Muzykologia

Muzykologia

Lira korbowa w Polsce

Praca przedstawia zasięg geograficzny i wygląd liry korbowej. Opisuje też status lirnika....

Muzykologia

Jan Amos Komeński

Jan Amos Komeński

W pierwszej połowie XIX w. pod wpływem nowej filozofii budzi się żywy ruch na polu pedagogicznym. Z różnych stron podnoszą się głosy o potrzebie skrócenia i ułatwienia żmudnej nauki łaciny, o naturalnej koni...

Muzykologia

"Stary Donald farmę miał" - tekst piosenki

"1. Stary Donald farmę miał ija, ija o!
A na tej farmie krowę miał ija, ija o!
Krowa mu, krowa – mu, krowa - mu, mu, mu.
Ija, ija o!

2. Stary Donald farmę miał ija, ija o!
A na tej farmie świnkę miał ija, ija...

Muzykologia

Poglądy starożytnych filozofów na muzykę

Poglądy starożytnych filozofów na muzykę

Muzyka w starożytności tworzyła bardzo ważne ogniwo. Obejmowała dwa obszary: sacrum i profanum. Obszar sacrum stanowił ten,w którym muzyka prowadzić miała do poszerzania świadomości i ...

Muzykologia

Scenariusz lekcji muzyki - Przeboje Stanisława Moniuszki

Temat: Przeboje Stanisława Moniuszki

Cel główny:
poznanie sylwetki kompozytora i zapoznanie się z jego różnorodną twórczością

Cele operacyjne:
Uczeń:
ü zna najważniejsze fakty z życia kompozytora
ü ...

Muzykologia

Skale Jazzowe

1. Skale pięciostopniowe:
a) pentatonika bezpółtonowa (c – d – e – g – a ) nadaje się na akordy C, Ais, Des, Fmnj, itp.
b) pentatonika półtonowa (c – des- f – g – as) dla akordów Cm lub c- d – fis – g – a dla akord...

Muzykologia

Romantyzm

ROMANTYZM (ok. 1820 – 1900)

Cechy postawy romantycznej (na podstawie twórczości Beethovena)
- eksponowanie w swojej muzyce uczuć, przeżyć i podporządkowanie im języka dźwiękowego
- służba wobec sztuki, tworzenie dla prz...

Muzykologia

Recenzja książki E. E. Gordona „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci”

Recenzja książki E. E. Gordona „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci”, Kraków 1997, ISBN 83-86434-31-3

Praca Edwina Gorgona, stosunkowo niewielka objętościowo, jest już klasyką. Skromna, bezpretensjonalna, napisana przystę...

Muzykologia

Wybrane zagadnienia z zakresu specjalistycznej literatury muzycznej

treść w załączniku...

Muzykologia

Analiza dzieła muzycznego - Fryderyk Chopin Nokturn c – moll op. 48 nr 1

Fryderyk Chopin
Nokturn c – moll op. 48 nr 1


Nokturn, to utwór o charakterze miniatury instrumentalnej, głównie fortepianowej. Formę tę kontynuował w swej twórczości Fryderyk Chopin, który jest twórcą 19 nokturnów. Wi...

Muzykologia

Historia muzyki

STAROŻYTNOŚĆ
(3 tyś. lat p.n.e. – ok. 5 wiek n.e.)

Muzyka rozwijała się na czterech obszarach:
Ř Mezopotamia
Ř Palestyna
Ř Egipt
Ř Grecja
Dowiadujemy się o jej istnieniu przede wszystkim z:
Ř przek...

Muzykologia

Scenariusz lekcji muzyki - Polskie pieśni hymniczne.

Temat: Polskie pieśni hymniczne.

Cel główny: poznanie utworów , które osiągnęły rangę pieśni hymnicznych oraz zapoznanie się z ich historią.

Cele operacyjne:
Uczeń:
· Potrafi wyjaśnić pojęcie pieśni hymn...

Muzykologia

Konceptualizacja metody komponowania 12-tonowego- od wzorów klasycznych do pierwszych kompozycji dodekafonicznych A. Schonberga

W twórczości Schonberga można wyróżnić kilka etapów poszukiwań własnej metody komponowania. Przemiany stylistyczne w jego twórczości miały charakter ewolucyjny.
Lata 1899-1907 to okres tonalności charakteryzuje Schonberga jako osob...

Muzykologia

Szkolnictwo reformacji i kontrreformacji

Szkolnictwo reformacji i kontrreformacji

Ruch reformacyjny, który przetoczył się przez całą Europę w ciągu XVI wieku, był konsekwencją renesansowej kultury, jej ogromnego zainteresowania potrzebami i sprawami życia codziennego, o...

Muzykologia

Karol Szymanowski

Karol Szymanowski

Jego dziadek Feliks, był właścicielem Tymoszówki na Ukrainie, gdzie Karol Szymanowski urodził się 3 października 1882 roku.
Ojciec – Stanisław Korwin Szymanowski – odznaczał się wybitną muzykalnością, ...

Muzykologia

Metodyka nauczania muzyki - wybrane zagadnienia

17. MUZYKA LUDOWA I JEJ WALORY DYDAKTYCZNE ORAZ MIEJSCE W TREŚCIACH KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO (INSPIRACJE MUZYKĄ LUDOWĄ W KOMPOZYCJACH XIX/XX WIEKU OBECNYCH W PROGRAMACH NAUCZANIA)

Muzyka ludowa różnych narodów europejskich i muzyka inn...

Muzykologia

Analiza dzieła muzycznego - Fryderyk Chopin Mazurek D – dur op. 33 nr 2

Fryderyk Chopin
Mazurek D – dur op. 33 nr 2

Fryderyk Chopin jako romantyk a zarazem przedstawiciel polskiej szkoły narodowej, w swojej twórczości sięga do kultury ludowej, którą zachwyca się od młodzieńczych lat. Analizowany ...

Muzykologia

Dramat muzyczny Wagnera

Dramat muzyczny Wagnera

Ryszard Wagner (ur. 22 maja 1813 w Lipsku; zm. 13 lutego 1883 w Wenecji), niemiecki kompozytor.

Pochodził z amatorskiej rodziny aktorskiej. W dzieciństwie uczyła się gry na skrzypcach i fortepianie, ale...