Edukacja europejska

Edukacja europejska

Geneza powstania i historia Unii Europejskiej.

Spis treści

1. Geneza powstania Unii Europejskiej
2. Historia Unii Europejskiej
3. Naczelne organy Unii Europejskiej


1. Geneza powstania UE

Pomysły na jednoczenie Europy pojawiały się w historii kontynentu...

Edukacja europejska

Co to jest Unia Europejska?

Co to jest Unia Europejska?
Unia Europejska to nie są Stany Zjednoczone Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli. Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ś...

Edukacja europejska

Symbole Unii Europejskiej

Flaga
Na lazurowym tle dwanaście gwiazd w miejscu godzin na tarczy zegara. Liczba gwiazd jest niezmienna. Europejska flaga w takiej postaci istnieje formalnie od roku 1986. Pomysłodawcami flagi są: hiszpański dyplomata Salvadore de Ma...

Edukacja europejska

Unia Europejska w pigułce

1)KTO TWORZY UNIE EUROPEJSKA?
Unia Europejska(European Union,UE)to związek 15 państw europejskich,utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich.Są to:Belgia,Dania, Francja,Grecja,Hiszpania,Holandia,I...

Edukacja europejska

Unia Europejska a polskie rolnictwo

Wstęp

Przemiany ustrojowe zainicjowane w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych postawiły przed polską gospodarką, w tym także przed rolnictwem i wsią nowe wyzwania. Wiążą się one zarówno z obiektywną koniecznością gł...

Edukacja europejska

Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi dla Polski historyczną szansę. Unia grupuje bowiem kraje stabilne politycznie, należące do najwyżej rozwiniętych gospodarczo, stosujące najwyższe standardy technologiczne, ekologiczne,...

Edukacja europejska

Historia integracji europejskiej

Działania na rzecz integracji europejskiej po II wojnie światowej podjęte przez państwa Europy zachodniej, wynikały z jednej strony z konieczności odbudowy zniszczonej gospodarki, z drugiej z obawy przed powtórzeniem tragedii wojny. Idea poli...

Edukacja europejska

Historia powstania Unii Europejskiej

Historia powstania Unii Europejskiej

„Europa to dziwny kontynent. Tu narodziła się współczesna cywilizacja, ale także dwie wojny światowe. Po raz pierwszy w swej historii Europa ma szansę ustanowić porządek wewnętrzny na zasadac...

Edukacja europejska

Nato

NATO (North Atlantic Treaty Organization)- Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady powołany do istnienia w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 na podstawie uc...

Edukacja europejska

Procesy integracji gospodarczej w Europie.

Integracja gospodarcza i polityczna między państwami członkowskimi znaczy, że państwa te podejmują wspólne decyzje w wielu sprawach. Ustanowiły więc wspólne polityki w wielu dziedzinach – od rolnictwa po kulturę, od spraw konsumenckich ...

Edukacja europejska

Korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej (UE)

WYMIEŃ POZYTYWNE KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE.

W sprawach dotyczących:
a) przemysłu
- wzrost obrotów handlowych z krajami Unii przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły wysokiej jakości
- wzrost ...

Edukacja europejska

Unia Europejska

UNIA EUROPEJSKA
Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu z Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Euro...

Edukacja europejska

Cele, zasady i instrumenty polityk wspólnotowych UE

Polityka Handlowa
Zasady pol. Handlowej:
· zmian stawek celnych,
· zawierania umów celnych i handlowych,
· ujednolicenia środków liberalizacyjnych,
· polityki eksportowej,
· środków ochronnych podejmowanych w p...

Edukacja europejska

Vincent Van Gogh i jego malarstwo

Vincent Willem van Gogh (ur. 30 marcaa 18533, zm. 29 lipcaa 1890 ) ? holenderskii malarz, którego twórczość należy do kierunku zwanego postimpresjonizmem. Kolor u van Gogha był środkiem do wyrażenia wewnętrznych przeżyć w stopniu o wiele ...

Edukacja europejska

Instytucje edukacyjne systemu opieki nad dzieckiem w Szwecji i w Polsce

PORÓWNANIE SYSTEMÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM W POLSCE I W SZWECJI
4.1. Systemy opieki nad dzieckiem w Polsce i w Szwecji – podobieństwa
W dobie postępującej integracji europejskiej, państwa starego kontynentu ulegają szeregom przemian n...

Edukacja europejska

Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej


Przełom polityczny u progu lat dziewięćdziesiątych otworzył Polsce drogę do ustrojowej transformacji oraz podjęcia fundamentalnych zmian systemu gospodarczego i społecznego. Wiodącym wyznacznikiem do...