Metodyka

Metodyka

Metodyka podstaw rekreacji bowya

4. Metodyka rekreacji. Środki i zasady dydaktyczne Formy rekreacji Poprzez pojęcie formy rekreacji należy rozumieć sposoby organizacji i prowadzenia procesu działalności rekreacyjnej. Formy aktywności stosowane w rekreacji ruchowej są bardzo...

Metodyka

Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety

Metryczka:

1. Płeć:
 kobieta
 mężczyzna
2. Wiek: …………
3. Miejsce zamieszkania:
 miasto
 wieś
4. Liczba członków rodziny:
 2 osoby
 3 osoby<...

Metodyka

Ściąga- emisja głosu

1.Podparcie oddechowe ( appogio) – polega na wydłużeniu wydechu i najwolniejszym przesuwaniem się przepony ( diafragmy) ku górze. Istotą appogia jest podparcie mięśniami wdechowymi ścian klatki piersiowej.
2.Przepona ( diafragma)- to m...