Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety

Metryczka:

1. Płeć:
 kobieta
 mężczyzna
2. Wiek: …………
3. Miejsce zamieszkania:
 miasto
 wieś
4. Liczba członków rodziny:
 2 osoby
 3 osoby
 4 osoby
 5 osób i więcej

Część właściwa:
1. Jak najczęściej spędzasz czas wolny?
 oglądam TV
 przeglądam Internet
 gram
 czytam książki
 chodzę na spacery
 uprawiam sport
 rozmawiam z najbliższymi
 spotykam się ze znajomymi
 inne, jakie?..................................................................................................................
2. Jak dużo czasu poświęcasz na korzystanie z Internetu?
 do 1 godziny dziennie
 2-3 godziny dziennie
 4 godziny i więcej
 kilka razy w tygodniu
 kilka razy w miesiącu
3. W jaki sposób wykorzystujesz Internet?
 oglądam filmy
 gram
 przeglądam wiadomości
 przeglądam strony internetowe dotyczące moich zainteresowań
 korzystam z portali społecznościowych
 kontaktuję się z rodziną i znajomymi
 sprawdzam pocztę elektroniczną
 biorę udział w grupach dyskusyjnych (forach)
 inne, jakie?..................................................................................................................
4. Z jakich portali społecznościowych najczęściej korzystasz?
 facebook
 nasza-klasa
 twitter
 instagram
 poszkole
 inne, jakie?..................................................................................................................
5. W jakim celu korzystasz z tych portali?
 publikuję informacje o sobie
 publikuję zdjęcia
 przeglądam informacje i zdjęcia innych osób
 kontaktuję się ze znajomymi
 kontaktuję się z rodziną
 inne, jakie?..................................................................................................................
6. Jak często korzystasz z komunikatorów? (np. czat na facebook, gg)
 kilka razy dziennie
 raz dziennie
 kilka razy w tygodniu
 kilka razy w miesiącu
 nie korzystam
7. Czy uważasz, iż komunikowanie się z najbliższymi przez Internet może zastąpić rzeczywiste spotkania?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 trudno powiedzieć
 raczej nie
 zdecydowanie nie
8. Jak często przez korzystanie z Internetu zaniedbujesz swoje obowiązki?
 regularnie
 często
 czasami
 rzadko
 nigdy
9. Jak najczęściej spędzasz czas z rodziną?
 na rozmowach
 na zakupach
 na wspólnym wypełnianiu obowiązków
 na rozwijaniu zainteresowań
 na uprawianiu sportów
 na oglądaniu TV, filmów
 w trakcie uroczystości rodzinnych
 nie spędzamy wspólnie czasu
 inne, jakie?..................................................................................................................
10. Do kogo zwracasz się w trudnej dla Ciebie sytuacji?
 do rodziców
 do rodzeństwa
 do dziadków
 do przyjaciół
 do znajomych internetowych
 opisuję tę sytuację na blogu, portalu społecznościowym
 inne, jakie?..................................................................................................................
11. Czy z rodzicami i rodzeństwem możesz rozmawiać na wszystkie tematy?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 trudno powiedzieć
 raczej nie
 zdecydowanie nie
12. Jak oceniasz swoje kontakty z mamą?
 bardzo dobre
 dobre
 poprawne
 nie utrzymuję z nią kontaktów
13. Jak oceniasz swoje kontakty z tatą?
 bardzo dobre
 dobre
 poprawne
 nie utrzymuję z nim kontaktów
14. Jak oceniasz swoje kontakty z rodzeństwem?
 bardzo dobre
 dobre
 poprawne
 nie utrzymuję z nimi kontaktów
15. Czy odczuwasz więzi z rodziną? Z którymi jej członkami?
 z mamą
 z tatą
 z siostrą/bratem
 z babcią/dziadkiem
 ciocią/wujkiem
 nie odczuwam
16. Czy uważasz, że w przypadku mniejszej ilości czasu korzystania z Internetu Twoje kontakty z rodziną byłyby:
 lepsze, bo spędzalibyśmy więcej czasu razem
 takie same
 gorsze, bo nie moglibyśmy się komunikować przez portale społecznościowe]
 trudno powiedzieć
17. Czym jest dla Ciebie rodzina?
 najważniejszą wartością
 jest ważna, lecz istnieją sprawy równie ważne
 istnieją sprawy ważniejsze niż rodzina
18. Czy uważasz, iż współczesne technologie, przede wszystkim portale społecznościowe, zaburzają więzi rodzinne?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 trudno powiedzieć
 raczej nie
 zdecydowanie nie
19. Dlaczego? Uzasadnij swoją odpowiedź
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20. Czy uważasz, iż współczesny człowiek może żyć bez Internetu?
 zdecydowanie tak
 raczej tak
 trudno powiedzieć
 raczej nie
 zdecydowanie nie

Dodaj swoją odpowiedź
Metodyka

Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety

Metryczka:

1. Płeć:
 kobieta
 mężczyzna
2. Wiek: …………
3. Miejsce zamieszkania:
 miasto
 wieś
4. Liczba członków rodziny:
 2 osoby
 3 osoby<...

Politologia

Kwestionariusz Ankiety - Nieprzystosowanie społeczne

TV, komputer, Internet to na dzień dzisiejszy najbliżsi przyjaciele młodego człowieka. Często się zdarza, że ludzie dorośli ? rodzice nie mają czasu na wychowywanie swoich dzieci i tym samym przyzwalają swoim pociechą na uleganiu złym wp...

Socjologia

Kwestionariusz

Elementy części formalno-ewidencyjnej kwestionariusza:
1. nazwa placówki przeprowadzającej badania
2. tytuł
3. wprowadzenie

We wprowadzeniu do kwestionariusza powinny się znaleźć następujące elementy:
1. cel badani...

Pedagogika

Metody i techniki badań pedagogicznych

Podstawowe techniki diagnostyczne w pedagogice

1. Metody i techniki badań pedagogicznych

Definicja METODY BADAŃ
Zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całoś...

Socjologia

Metody badań socjologicznych

Metody badań socjologicznych
Temat 1: Badania naukowe: rodzaje badań, historia badań społecznych, funkcje badań społecznych.
WIEDZA POTOCZNA
WIEDZA NAUKOWA
(socjalizacja itd.) ? wiedza zindywidualizowana, subiektywna, różna...

Zarządzanie

Zachowanie nabywców- badania

ROZDZIAŁ 4.
PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH ORAZ PREZENTACJA WYNIKÓW
Wprowadzenie
Zachowania nabywców w procesie sprzedaży rozumiane jako zjawisko psychospołeczne stanowiące przedmiot niniejszej pracy posiada swoje obiekt...