Bezpieczeństwo w gastronomii

Bezpieczeństwo w gastronomii

Drobnoustroje w żywności

1.Pierwotne zanieczyszczenia bakteryjne - zawsze są związane z określonym rodzajem żywności.W produktach pochodzenia zwierzęcego (mięso,mleko,jaja) są to chorobotwórcze i niechorobotwórcze drobnoustroje właściwe dla zwierząt.Rośliny up...

Bezpieczeństwo w gastronomii

Podział kontenerów

Ze względu na przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne rozróżniamy kontenery:
? kontener uniwersalny ogólnego przeznaczenia general purpose container
? kontener z otwartym dachem open top / hard top container
? kontener o bokach ot...

Bezpieczeństwo w gastronomii

Zabezpieczenie zakładu gastronomicznego przed szkodnikami żywności i ich zwalczanie

1.Do szkodników żywności należą żywe oganizmy,niepożądane w miejscach magazynowania lub produkowania żywności i środków spożywczych.

2.Środki spożywcze,w których bytują szkodniki,mają zmieniony wygląd oraz zapach i nie na...

Bezpieczeństwo w gastronomii

Uciążliwości wynikające z charakteru pracy lub jej organizacji.Czynniki szkodliwe w zakładach gastronomicznych.

1.Do uciążliwości wnikających z charakteru wykonywanej pracy należy między innymi:
- nadmierny wysiłek mięśni podczas dźwigania ciężarów
- praca w pozycji stojącej
- praca z długotrwałym zaangażowaniem ograniczonych grup...

Bezpieczeństwo w gastronomii

Czynniki wpływające na przechowywanie towarów.

prezentacja...