Uciążliwości wynikające z charakteru pracy lub jej organizacji.Czynniki szkodliwe w zakładach gastronomicznych.

1.Do uciążliwości wnikających z charakteru wykonywanej pracy należy między innymi:
- nadmierny wysiłek mięśni podczas dźwigania ciężarów
- praca w pozycji stojącej
- praca z długotrwałym zaangażowaniem ograniczonych grup mięśni i monotonnią ruchów

2.Praca nocna - w odróżnieniu od czynników szkodliwych uciążliwości są niemierzalne.

3.Do najczęściej występujących czynników szkodliwych w gastronomii należą:
- niekorzystny mikroklimat
- znaczna wilgotność
- obecność dymu i spalin
- ciągłe moczenie rąk
- praca w pozycji stojącej
- praca nocna

Dodaj swoją odpowiedź